Codul de procedura fiscala

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala – ultima actualizare: prin OG nr. 28/27 august 2013.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala:

TITLUL I – Dispozitii generale (art.1-20)
CAP. 1 Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala (art.1-3; art.4-abrogat)
CAP. 2 Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat  (art.5-12)
CAP. 3 Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale (art.13-15)
CAP. 4 Raportul juridic fiscal (art.16-20)

TITLUL II  – Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal (art.21-31)
CAP. 1 Dispozitii generale  (art.21-30)
CAP. 2 Domiciliul fiscal (art.31)

TITLUL III  – Dispozitii procedurale generale (art.32-71)
CAP. 1 Competenta organului fiscal (art.32-40)
CAP. 2 Actele emise de organele fiscale (art.41-48^1)
CAP. 3 Administrarea si aprecierea probelor (art.49-67^1)
CAP. 4 Termene  (art.68-71)

TITLUL IV  – Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala (art.72-80)

TITLUL V – Declaratia fiscala (art.81-84)

TITLUL VI – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat (art.85-93)
CAP. 1 Dispozitii generale (art.85-90)
CAP. 2 Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale (art.91-93)

TITLUL VI^1 – Procedura amiabila pentru evitarea / eliminarea dublei impuneri (art.93^1-93^2)

TITLUL VII – Inspectia fiscala (art.94-109^4)
CAP. 1 Sfera inspectiei fiscale (art.94-98)
CAP. 2 Realizarea inspectiei fiscale (art.99-109)
CAP. 3 Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit  (art.109^1-109^4)

TITLUL VII^1 – Cooperarea administrativa in domeniul fiscal (art.109^5-109^29)
CAP.  1 Dispozitii generale  (art.109^5-109^8)
CAP.  2 Schimbul de informatii (art.109^9-109^14)
CAP.  3 Alte forme de cooperare administrativa  (109^15-109^19)
CAP.  4 Conditii aplicabile cooperarii administrative (109^20-109^26)
CAP.  5 Relatiile cu Comisia Europeana (art.109^27)
CAP.  6 Relatiile cu tarile terte  (art.109^28)
CAP.  7 Dispozitii generale si finale (art.109^29)

TITLUL VIII – Colectarea creantelor fiscale (art.110-178^26)
CAP. 1 Dispozitii generale (art.110-113)
CAP. 2 Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire   (art.114-118)
CAP. 3 Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere (art.119-124^1)
CAP. 4 Inlesniri la plata (art.125)
CAP. 5 Constituirea de garantii  (art.126-128)
CAP. 6 Masuri asiguratorii  (art.129-130)
CAP. 7 Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea (art.131-135)
CAP. 8 Stingerea creantelor fiscale prin executare silita  (art.136-167)
CAP. 9 Cheltuieli  (art.168)
CAP. 10 Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita  (art.169-171)
CAP. 11 Contestatia la executare silita  (art.172-174)
CAP. 12 Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati  (art.175-178)
CAP.  12^1 Asistența reciproca in materie de recuperare a creanțelo rlegate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri  (art.178^1-178^178^26)

TITLUL IX – Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale (art.205-218)
CAP. 1 Dreptul la contestatie  (art.205-208)
CAP. 2 Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare   (art.209-211)
CAP. 3 Dispozitii procedurale (art.212-215)
CAP. 4 Solutii asupra contestatiei (art.216-218)

TITLUL X – Sanctiuni  (art.219-223)

TITLUL XI – Dispozitii tranzitorii si finale (art.224-242)

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris si:
*OG nr.16/2012: modificarea si completarea OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
*OPANAF nr.2605: Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute in Codul de procedura fiscala
*OG nr.29/2011: Modificari ale Codului de Procedura Fiscala
*Modificari si completari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr.54/2010: Masuri pentru combaterea evaziunii fiscale- modificari aduse Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial
*Update: OUG nr.88/2010 – modificari ale Codului de Procedura Fiscala
*OUG nr.88/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
*MFP: Un nou proiect de modificare a Codului de procedura fiscala
*Se modifica codul de procedura fiscala – proiect OPANAF

(Visited 1,241 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.