Care este valoarea diurnei, cand se acorda si cum se impoziteaza?

Diuna: suma de bani, platita cuiva de catre intreprinderea sau institutia unde lucreaza, pentru acoperirea cheltuielilor zilnice, facute in interes de serviciu intr-o deplasare (delegatie) in alta localitate.

Diurna salariatilor pe durata delegarii si a detasarii nu va intra in baza de calcul a impozitului pe venit si a contributiilor sociale daca nu depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice.

cumparaPachete produse
20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca + Regulamentul intern: model si documente conexe = 69 lei

 

 

Potrivit art.42 din Codul muncii, republicat, angajatorul poate modifica unilateral locul muncii prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca. Iar pe durata delegarii, respectiv detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul inividual de munca. Prin urmare, salariatului delegat sau detasat nu-i va fi afectat nici dreptul privind salarizarea.

Pe durata delegarii1, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Codul muncii, republicat, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Si in cazul detasarii2, salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil3.

Prin urmare, drepturile cuvenite salariatului delegat si detasat se stabilesc prin negociere intre salariat si angajator.

Indemnizatia zilnica de delegare si de detasare, cunoscuta si sub denumirea de diurna, are rolul de a compensa cheltuielile de hrana si intretinere.

In conformitate cu prevederile art. 2 din H.G nr. 1860/20064, pentru salariatii din cadrul companiilor nationale, societatilor comerciale si regiilor autonome la care drepturile salariale se acorda prin negociere, drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului, se acorda in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca, iar minimul acesteia este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice.

In prezent, conform H.G. nr.1860/2006, indemnizatia zilnica este stabilita la 13 lei pentru persoanele aflate in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca. Suma minima de 13 lei se acorda indiferent de functia pe care o indeplineste persoana aflata in delegare sau detasare si indiferent de institutia in care isi are locul de munca. Numarul zilelor calendaristice in care o persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 ore cate o zi de delegare sau detasare. Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Potrivit art.55 alin.(4) lit.g) si art.296^15 lit.g) din Codul fiscal, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare nu sunt incluse in veniturile salariale, deci, nu sunt impozabile si nici nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii.

Iar art.55 alin.(2) lit.i) si art.296^15 alin.(1) lit.m) din Codul fiscal prevad ca, partea din aceste venituri, care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, este considerata venit asimilat salariilor, este impozabila si se cuprinde in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, diurna salariatilor pe durata delegarii si a detasarii nu va intra in baza de calcul a impozitului pe venit si a contributiilor sociale daca nu depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice. Partea din diurna care depaseste limita prevazuta mai sus reprezinta venit asimilat salariilor asupra careia se va calcula impozitul pe venit si contributiile sociale aferente veniturilor salariale.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Diurna intra in baza de calcul pentru concediul medical?
*Delegarea salariatului, pentru ce perioada se poate face?
*Plata indemnizatiei de concediu medical – cumul de functii
*Recuperare concedii medicale din FNUASS – continut dosar
*Baza de calcul a concediului medical in situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

—————————————–
1
Delegarea nu poate fi dispusa pentru o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in 12 luni. Se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, dar numai cu acordul salariatului in cauza, asa cum apare in art.44 alin.(1) din Codul muncii, republicat.
2 Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni. Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice, potrivit art.46 din Codul muncii, republicat.
3 A se vdea art.46 alin.(4) din Codul muncii, republicat.
4 Privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1046 din 29.12.2006.
(Visited 6,187 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.