Daily Archives: 01/10/2013

Scoaterea din evidenta platitorilor de TVA la cerere – procedura

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la art.152 alin. (1) din Codul fiscal poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, potrivit art.152 alin.(7) din Codul fiscal.

Trecerea la regimul de neplatitor de TVA
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila (lunar sau trimestrial) prin