Daily Archives: 09/10/2013

Legea nr.262/2013: Completarea art.286 din Codul fiscal

Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013.

Art. I. – Articolul 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu

Declaratia 307 – informatii utile

Formularul 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea taxei pe valoarea adaugata” se completeaza si se depune de catre:

– persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din CF si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistratei in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin.(7)

Declaratia 096-formular si instructiuni de completare

Formularul 096 “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal