Declaratia 112 – cine o depune

Declaratia 112Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit.a) si b) de catre entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) din aceeasi lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salarialasau asimilate salariilor. In situatia persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si h) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declararea contributiilor sociale individuale se face de catre platitorul de venit, care in acest caz este asimilat angajatorului.

Depunerea declaratiei
Termenul de depunere a declaratiei
Organul fiscal competent
Modul de depunere

 

TOP

Declaratia 112 – Depunerea declaratiei:
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata cuprinse in Nomenclatorul “Creante fiscale”.

Declaratia 112 – Termenul de depunere a declaratiei
Declaratia se depune:
-trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului de angajatorii si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art.58 alin.(2) din Codul fiscal si nu au optat pentru depunerea lunara declaratiei,
-lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale – de ceilalti angajatori si entitati asimilate angajatorului.

Atentie! Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru, potrivit art.296^19 alin. (1^2) din Codul fiscal.

TOP

Declaratia 112 – Organul fiscal competent:
Organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Declaratia 112 – Modul de depunere:
1. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform legii.
Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

2. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de aici.

Declaratia 112 – cum se completeaza Anexa 1
Declaratia 112 – cum se completeaza Anexa 1.1
Declaratia 112 – cum se completeaza anexa 1.2

TOP

(Visited 1,377 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.