Agricultorii trebuie sa achite jumatate din impozite pana la 25 octombrie

25 octombrie, primul termen de plata a impozitului pe veniturile din activitati agricole, precum si a CASS-ului.

Persoanele fizice care in anul 2013 realizeaza venituri din activitat si agricole au obligatia efectuarii platii:
-primei rate reprezentand 50% din impozitul anual stabilit conform deciziei de impunere;
-primei rate reprezentand 50% din contributia de asigurari sociale de sanatate stabilit conform deciziei de impunere.

Va reamintim ca persoanele fizice care in anul 2013 realizeaza venituri din activitati agricole, peste limitele prevazute de lege ca fiind neimpozabile, impuse pe baza de norme de venit, si care aveau obligatia depunerii formularului 221 „Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit”, datoreaza pentru aceste venituri impozit si contributie de asigurari sociale de sanatate, astfel cum au fost stabilite de organul fiscal prin „Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asiguari sociale” – formularul 260.

Respectand termenul de 25 octombrie, veti evita perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale.

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobanzii este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.

Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalitatati de intarziere este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

Definirea veniturilor
Conform art.71 (alin.1) din Codul Fiscal, veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:
* cultivarea produselor agricole vegetale;
* exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;
* cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activitati independente”, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. IX.

Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II “Venituri din activitati independente”, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real.

Veniturile definite la art.71 alin (1) din Codul fiscal sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator:

Produse vegetale

Suprafata

Cereale

pana la 2 ha

Plante oleaginoase

pana la 2 ha

Cartof

pana la 2 ha

Sfecla de zahar

pana la 2 ha

Tutun

pana la 1 ha

Hamei pe rod

pana la 2 ha

Legume in camp

pana la 0,5 ha

Legume in spatii protejate

pana la 0,2 ha

Leguminoase pentru boabe

pana la 1,5 ha

Pomi pe rod

pana la 1,5 ha

Vie pe rod

pana la 1 ha

Arbusti fructiferi

pana la 1 ha

Flori si plante ornamentale

pana la 0,3 ha

Animale

Nr. de capete/

Nr. de familii de albine

Vaci

pana la 2

Bivolite

pana la 2

Oi

pana la 50

Capre

pana la 25

Porci pentru ingrasat

pana la 6

Albine

pana la 75 de familii

Pasari de curte

pana la 100

(Visited 213 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = fourteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.