Daily Archives: 18/10/2013

CAS pe veniturile din chirii si arenda – impact in 2014

Incepand cu 1 ianuarie 2014 veniturile din cedarea folosintei bunurilor nu se mai regasesc reglementate la Capitolul III ci la CAPITOLUL II „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica , precum si din cedarea folosintei bunurilor”, la art. 296^21 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal.

Declaratia 301 – decont special privind TVA (completare)

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata (declaratia 301) se completeaza dupa cum urmeaza:

Perioada de raportare:

In rubrica “Luna” se inscrie cu cifre arabe numarul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2010).

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Declaratia 301 – decont special privind TVA (cine o depune)

Declaratia 301 – „Decont special privind taxa pe valoarea adaugata” trebuie depusa de:
Sectiunea 1 “Achizitii intracomunitare de bunuri taxabile ‐altele decat mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completeaza numai de catre persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, dar care nu sunt inregistrate si nu trebuie sase inregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

Noul regim al penalitatilor de intarziere, aprobat prin lege

Legea nr. 267/2013 privind aprobarea OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 634 din 14 octombrie 2013.

Citeste aici materialul „Afla aici care este cuantumul penalitatilor de intarziere de la 1 iulie 2013”

 

Vezi aici si „OUG nr.50/2013: noutati privind penalitatile de intarziere si esalonarea la plata a obligatiilor bugetare”

 

De aici poti descarca OUG 50/2013

OUG nr. 50/2013 a modificat Codul de procedura fiscala in luna iunie si a intrat in vigoare, insa pentru a-si putea produce in continuare efectele juridice ea trebuia aprobata prin lege de Parlamentul Romaniei.