Daily Archives: 19/10/2013

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – punctul III “Alte precizari” din Anexa la HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial nr.46 din 13.01.2005 cu modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare adusa prin HG nr.1496/2008).

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
GRUPA 1 – Constructii

Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (completare)

Declaratia 390 VIES – SECTIUNEA 1

Cartusul “Perioada de raportare” se completeaza cu:

‐anul la care se refera declaratia; se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)

‐perioada de raportare aferenta operatiunilor realizate este formata din doua caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va inscrie “01”).

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Declaratia 390 VIES – Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (depunere)

Formularul 390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice de catre contribuabilii, persoane impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, care au efectuat livrari intracomunitare scutite de taxa, achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, livrari de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, precum si prestari/achizitii de servicii intracomunitare.

Descarca de aici declaratia 390 VIES

Descarca de aici programul de asistenta