Daily Archives: 21/10/2013

Sinteza acte normative 01-15 octombrie 2013

1.Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea O.U.G. 55/2013 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea unor acte normative (M.O. 620 din 4 octombrie 2013);

2.Legea nr. 261/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale (M.O. 621 din 7 octombrie 2013);

Sinteza acte normative august – septembrie 2013

OPANAF nr.878/2013 modifica/completeaza OPANAF nr.1950/2012 (formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa), M.Of. nr.432/16.07.2013, data intrarii in vigoare 16.07.2013

*se modifica D101:

-sediile permanente din Ro ale p.j. straine pentru fiecare sediu permanent de la 01.01.2013 la 30.06.2013 depun D101 pana la 25.07.2013. Aceste sedii permanente nu mai depun D100 pentru impozitul aferent trimestrului II 2013. Sediile permanente desemnate pentru declararea si plata impozitului/profit, vor calcula pentru perioada 01.07-31.12.2013 imp/profit si vor declara prin D101;

Declaratia 311 – model completare

Declaratia 311 – FELUL DECLARATIEI

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

ATENTIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.

Declaratia 311 – DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1.Denumire/Nume si prenume ‐se inscrie, dupa caz, denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, obligata la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.

Declaratia 311 – cand se depune?

Declaratia 311 – “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau g) din Codul fiscal” se depune, dupa cum urmeaza:

‐ potrivit art.156, alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxe, pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal;