Adeverinta de asigurat – documente necesare (octombrie 2013)

Eliberarea adeverintelor de asigurat se face ca urmare a verificarii calitatii de asigurat pe categorii de asigurati, prin prezentarea de documentele justificative conform legislatiei in vigoare, astfel:

1.Pentru persoanele care au calitatea de pensionari
2.Pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani

3.Pentru tinerii cu varsta pana in 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului
4.Pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni
5.Pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, alta decat cea care are calitatea de salariat
6.Pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, OG nr. 105/1999, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002
7.Pentru persoanele cu handicap
8.Pentru femeile insarcinate sau lauze
9.Pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
10.Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj
11.Pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii
12.Pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,/a>
13.Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani
14.Pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate
15.Pentru personalul monahal
16.SALARIATII si COASIGURATII ACESTORA
17.Pentru persoanele fara venit
18.Pentru persoane care realizeaza venituri exclusiv din activitati independente
19.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din dividende
20.Pentru asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS
21.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din contract de mandat comercial
22.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala

TOP

1.Pentru persoanele care au calitatea de pensionari :
*copie act de identitate;
*copie ultimul talon pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 2 ani.

TOP

2.Pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
*copie act de identitate;
*document din care sa rezulte calitatea de elev sau student:
-adeverinta elev / student SAU
-copie dupa carnet de elev vizat la zi SAU
-accept tradus de la facultate din strainatate
-dovada din care sa reiasa inscrierea in cadrul unei scoli postuniversitare / universitare / masterat;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea varstei de 18 ani (Anexa 5);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Absolventii de liceu sunt asigurati timp de 3 luni de zile dupa terminarea licelui,urmand ca dupa expirarea acestui termen sa prezinte unu document care atesta inscrierea la o forma de invatamant superioara sau dovada platii contributiei de sanatate.

*dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri din munca.

Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar sau universitar.

TOP

3.Pentru tinerii cu varsta pana in 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
*copie act de identitate;
*adeverinta de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie al copilului;
*adeverinta de la primarie ca nu beneficiaza de ajutor social;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea varstei de 18 ani (Anexa 5);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

4.Pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni:
*copie act de identitate;
*adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

5.Pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, alta decat cea care are calitatea de salariat:
*copie act de identitate, pentru coasigurat si asigurat;
*documente care atesta relatia de rudenie cu persoana asigurata (certificat casatorie, certificat de nastere);
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie, pentru coasigurat (Anexa 4);
*Declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate ca are in intretinere pe coasiguratul (Anexa 2);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

6.Pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:
*copie act de identitate;
*copie a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

7.Pentru persoanele cu handicap:
*copie act de identitate;
*copie decizie de incadrare in grad de handicap valabila la data prezentarii;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

8.Pentru femeile insarcinate sau lauze:
*copie act de identitate;
*adeverinta medicala sau copie certificat de nastere copil;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4), SAU documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

9.Pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani:
*copie act de identitate;
*copie certificat de nastere copil;
*decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Şanse a Municipiului Bucuresti;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 2 ani.

TOP

10.Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj:
*copie act de identitate;
*copie ultimul talon de somaj sau sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 6 luni.

TOP

11.Pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii:
*adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca indeplinesc aceasta conditie;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

 

12.Pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
*copie act de identitate;
*adeverinta eliberata de primaria de sector (D.G.A.S.P.C.) din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

13.Pentru copiii in varsta de pana la 18 ani:
*copie act de identitate sau certificat de nastere;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate pana la implinirea varstei de 18 ani.

TOP

14.Pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate:
*adeverinta emisa de institutia respectiva sau institutia in grija careia se afla persoana;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

15.Pentru personalul monahal:
*copie act de identitate;
*Dovada apartenentei clerului monahal/ adeverinta eliberata de unitatea de cult;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 1 an.

TOP

16. SALARIATII si COASIGURATII ACESTORA:
*fac dovada calitatii de asigurat cu: Adeverinta eliberata de angajator (conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827 / 04.12.2007 ).

Atentie! Utilizarea modelului oficial este obligatorie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

17.Pentru persoanele fara venit:
*copie act de identitate;
*Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*certificat constatator ONRC;
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

18.Pentru persoane care realizeaza venituri exclusiv din activitati independente:
*copie act de identitate;
*Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

19.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din dividende:
*copie act de identitate;
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*certificat constatator ONRC;
*documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

20.Pentru asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS:
*copie act de identitate;
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

21.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din contract de mandat comercial:
*copie act de identitate;
*copie contract de mandat;
*Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

22.Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala:
*copie act de identitate;
*Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4);
*dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei;
*Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa 1).

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

TOP

NOTA
In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:
*copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia daca este cazul) a/al persoanei imputernicite
sau
*copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct
*Declaratie pe propria raspundere (Anexa 3) a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.

La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (2007 – 2012).

In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei / categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior (2007 – 2012).

In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante. De exemplu: – carte de munca/stagiu de cotizare CNPAS; adeverinte de salariat/decizie de incetare activitate, etc.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Sursa: casmb.ro

TOP

(Visited 4,031 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven × = 7

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.