Daily Archives: 23/10/2013

OMFP nr.1714/2013: Procedura prin care agricultorii pot achita impozitele si contributiile la primarii

OMFP nr.1714/2013 – Ordin Comun pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.648 din 22.10.2013.

Proiect ANAF: o noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA pentru anumiti contribuabili

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA s-ar putea modifica. ANAF a elaborat un Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, procedura adaptata la noile prevederi legale.

Proiect ANAF: procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA s-ar putea modifica. ANAF a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, procedura adaptata la noile prevederi legale.

Instructiuni de completare a numarului de evidenta a platii – noi prevederi legislative

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 1.711/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.870/2004, a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 646/21.10.2013.

In documentarul de mai jos, prezentam cele mai importante modificari referitoare la completarea numarului de evidenta a platii reglementate prin actul normativ mentionat.

Pauza de masa – care este durata minima

Pauza de masa este reglementata de art. 134 dinCodul muncii, in cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore.

Astfel, in cazurile in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore, salariatii au dreptul la pauza de masa si la alte pauze, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern

Munca prestata in zilele de repaus saptamanal – ce spor se acorda

Potrivit art.137 din Codul muncii, repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

In cazul in care repausul in aceste zile ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, acesta poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern