ITM – taxe prestari servicii

Incepand cu luna august, ITM-ul percepe taxe pentru eliberarea unor documente. Aceste tarife au fost stabilite prin ordinul 1.681/30 iulie 2013, care a fost publicat in MO nr.491/5 august 2013.

Tarife ITM

*50 lei/document – eliberararea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr.233/2002.

*15 lei/persoana – eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de angajatori.

*date angajator: 10 lei/pagina; lista tuturor salaratilor: 10 lei/pagina; detalii salariat: 10 lei/salariat sau fost salariat – furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continului sau la nagajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii constituita conform Hotararii Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare.

Ordinul Ministrului Muncii contine si exceptii de la plata acestor taxe.

Conform prevederilor ordinului, nu se vor percepe tarifele stabilite pentru serviciile prestate catre: institutiile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice, instantele de judecata, organele de cercetare penala, organele de urmarire penala, organele fiscale, alte institutii pentru care actele normative prevad scutirea de taxe, tarife si comisioane si nici catre institutiile cu care Inspectia Muncii a incheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestari de servicii cu titlu gratuit, necesare realizarii atributiilor acestora, potrivit legii.

(Visited 585 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one + 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.