Facilitati fiscale pentru SRL-D

Intrebare: Care sunt facilitatile fiscale, in materie de contributii sociale, de care beneficiaza o microintreprindere infiintata de catre un intreprinzator debutant potrivit legii?

Raspuns Anaf: Potrivit art.5 lit. c) din O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, o microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant beneficiaza de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata.

Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale.

Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior.

Este bine de stiut ca, in afara acestor contributii sociale, un SRL-D mai beneficiaza de:

a)  acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul in lei, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

b)  garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. –  I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;

d)  scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii;

e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.

(Visited 1,222 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.