Daily Archives: 29/10/2013

Programul „rabla” pentru tractoare – noutati legislative

Legea Nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International a fost modificata. Modificarile au fost publicate in Monitorul Oficial nr.659 de luni si se refera la articolul 42.

Se platesc contributii sociale pentru zilieri?

Intrebare: Care sunt contributiile sociale obligatorii datorate de angajator pentru activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri?

Timbrul de mediu – calcul si restituire

ANAF  reaminteste contribuabililor, in documentarul de mai jos, principalele reglementari referitoare la calculul si restituirea timbrului de mediu.

Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost

Conform H.G nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013, sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezinta elemente similare veniturilor la momentul inregistrarii, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiția evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.

Angajatorii care incadreaza absolventi nu vor mai fi scutiti de la plata contributiei la somaj

Prin Legea nr.250/2013 au fost aduse o serie de modificari Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, printre care si eliminarea scutirii de la plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati in munca, pe durata nedeterminata.

Rectificare referitoare la Legea nr.250/2013

In Monitorul Oficial nr.558 din 03.09.2013 a fost publicata Rectificarea nr.250/2013 referitoare la Legea nr.250/2013.

Angajatorii care incadreaza absolventi nu vor mai fi scutiti de la plata contributiei la somaj

Legea somajului actualizata poate fi consultata aici.