Rectificare referitoare la Legea nr.250/2013

In Monitorul Oficial nr.558 din 03.09.2013 a fost publicata Rectificarea nr.250/2013 referitoare la Legea nr.250/2013.

Angajatorii care incadreaza absolventi nu vor mai fi scutiti de la plata contributiei la somaj

Legea somajului actualizata poate fi consultata aici.

In Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 457 din 24 iulie 2013 se face urmatoarea rectificare:

-la art. II, in loc de:
“Art. II. – (1) Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum si ale art. III, ale art. IV si ale art. VI intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 44 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.”
se va citi:
“Art. II. – Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum si ale art. III, ale art. IV si ale art. VI intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Astfel, prevederea conform careia se elimina scutirea de la plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati in munca, pe durata nedeterminata, a intrat in vigoare incepand cu data de 22.10.2013.

(Visited 698 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.