Retratarea mijloacelor fixe amortizabile ca urmare a trecerii de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost

Conform H.G nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013, sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor nu reprezinta elemente similare veniturilor la momentul inregistrarii, acestea fiind tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu condiția evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, potrivit art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal.

Vezi si 1366285419_Modificari impozit profit HG 84

Consulta si “Catalogul mijloacelor fixe”

Exemplu: Un contribuabil prezinta urmatoarea situatie cu privire la un mijloc fix amortizabil:

‐ cost de achizitie: 1.000.000 lei;

‐ rezerva din reevaluare inregistrata la 31 decembrie 2003: 300.000 lei;

‐ rezerva din reevaluare inregistrata la 31 decembrie 2004: 500.000 lei;

‐ amortizarea rezervelor din reevaluare cumulata la momentul retratarii este de 350.000 lei, din care:

‐ suma de 150.000 lei a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal in vigoare pentru perioadele respective si nu a intrat sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul fiscal;

‐ suma de 200.000 lei nu a fost dedusa potrivit prevederilor Codului fiscal;

‐ actualizarea cu rata inflatiei a mijlocului fix, evidentiata in contul rezultatul reportat, este de 200.000 lei (suma bruta), iar amortizarea cumulata aferenta costului inflatat este de 50.000 lei;

‐ metoda de amortizare utilizata: amortizare liniara.

Pentru simplificare consideram ca durata de amortizare contabila este egala cu durata normala de utilizare fiscala.

Operatiuni efectuate la momentul retratarii

In situatia in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, au loc urmatoarele operatiuni:

Etapa I: Eliminarea efectului reevaluarilor:

1. eliminarea surplusului din reevaluare in suma de 800.000 lei;

2. anularea sumelor reprezentand amortizarea reevaluarii in suma de 350.000 lei.

Operatiunea de anulare a rezervei nu are impact fiscal, deoarece, in acest caz, impozitarea se efectueaza ca urmare a anularii sumelor reprezentand amortizarea reevaluarii in suma de 350.000 lei. Pentru sumele provenite din anularea amortizarii rezervelor de reevaluare, din punct de vedere fiscal, se va face distinctia dintre amortizarea rezervei din reevaluare care a fost dedusa la calculul profitului impozabil si amortizarea rezervei din reevaluare care nu a fost dedusa la calculul profitului impozabil, astfel:

‐ suma de 150.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care s‐a acordat deducere reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

‐ suma de 200.000 lei care provine din anularea unor cheltuieli pentru care nu s‐a acordat deducere nu reprezinta element similar veniturilor, conform prevederilor art. 19^3 lit. c) pct. 4 din Codul fiscal.

Etapa II: Inregistrarea actualizarii cu rata inflatiei:

1. actualizarea cu rata inflatiei a valorii mijlocului fix cu suma de 200.000 lei;

2. actualizarea cu rata inflatiei a valorii amortizarii mijlocului fix cu suma de 50.000 lei.

Conform art. 19^3 lit. b) pct. 1 din Codul fiscal, sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct.

Prin urmare, suma de 200.000 lei este tratata ca rezerva daca aceasta este evidentiata in soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct.Suma de 50.000 lei reprezinta element similar cheltuielilor, potrivit 19^3 lit. b) pct. 3 din Codul fiscal.

In situatia in care suma de 50.000 lei diminueaza soldul creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele brute din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, concomitent cu deducerea acesteia, se impoziteaza suma de 50.000 lei din suma bruta de 200.000 lei, deoarece o parte din rezerva este utilizata.

(Visited 492 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.