Se platesc contributii sociale pentru zilieri?

Intrebare: Care sunt contributiile sociale obligatorii datorate de angajator pentru activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri?

Raspuns Anaf: Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional, raportul dintre zilier si beneficiarul de lucrari, drepturile acestora, precum si obligatiile fiscale ale beneficiarului.

Citeste si materialul „Afla aici care sunt obligatiile fiscale ale angajatorilor care utilizeaza zilieri”.

Astfel, potrivit prevederilor art.8 din Legea nr.52/2011, lege speciala in raport cu Codul fiscal, activitatea desfasurata de zilier nu-i confera acestuia calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de sanatate, iar pentru veniturile realizate nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.

Este un principiu ca legea generala se aplica in orice materie si in toate cazurile, mai putin in acela in care legiuitorul stabileste un regim special si derogatoriu, instituind in anumite materii reglementari speciale, care sunt prioritare fata de norma de drept comun, ce in astfel de situatii se aplica numai unde legea speciala nu dispune.

Caracterul prioritar al normei speciale decurge din insasi finalitatea adoptarii ei, dovedind vointa legiuitorului de a deroga de la legea de drept comun, prin prevederi de stricta interpretare si aplicare.

Astfel, in situatia existentei unor dispozitii speciale si ulterioare, cum este cazul art.8 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.52/2011, acestea se vor aplica cu prioritate in raport cu dispozitiile Codului fiscal adoptat prin Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aceste conditii, zilierul nu datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile obtinute, dar va plati in cazul in care realizeaza alte venituri prevazute la capitolele I-III de la Titlul IX^2 din Codul fiscal, chiar si atunci cand nu realizeaza venituri si este asigurat ca persoana fara venit, potrivit art.259 alin.(9) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.196^32 din Codul fiscal.

Baza legala: Legea nr 52 / 2011 articolul 8; Legea nr 571 / 2003 articolul 296^32; Legea nr 95 / 2006 articolul 259 al.(9)

(Visited 820 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.