Declaratia 099 – pdf si instructiuni de completare

Formularul 099 –  “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare” se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA in conformitate cu dispozitiile art.153 alin.(9) lit.c) – e) si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b) – d) din Codul fiscal.

Cererea se depune de catre reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau alta persoana imputernicita, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin posta cu confirmare de primire.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Descarca de aici formular099

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Randul 1. Denumire/Nume, prenume

Se completeaza cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Randul 2. Domiciliul fiscal

Se completeaza cu domiciul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

B.REPREZENTARE PRIN IMPUTERNICIT:

Se marcheaza cu “X” in situatia in care cererea este completata de catre imputernicitul desemnat potrivit Codului de procedura fiscala si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.

Date de identificare a imputernicitului – se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului, adresa acestuia si codul de identificare fiscala.

C. PRIN PREZENTA, SOLICIT INREGISTRAREA IN SCOPURI DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Randul 1 se marcheaza cu “X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care solicita inregistrarea in scopuri deTVA, datorita incetarii situatiei care a condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA. In cazul societatilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica numai pentru asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au inscrise astfel de fapte/situatii.

Randul 2 se marcheaza cu “X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat nu au depus niciun decont de TVA si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Randul 3 se marcheaza cu “X” de catre persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, intrucat nu au evidentiat, in deconturile de TVA depuse, nicio operatiune realizata si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Randul 4. Se inscrie cifra de afaceri pe care estimeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 1561 din Codul fiscal.

Randul 4. Perioada fiscala

Se marcheaza cu “X” perioada fiscala care urmeaza a fi utilizata pentru taxa pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de art.1561 din Codul fiscal.

(Visited 4,386 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − = 5

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.