Noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA pentru anumiti contribuabili a fost publicata in MO

Fiscul a elaborat o noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA, in acord cu ultimele modificari aduse in acest an Codului Fiscal, precum si cu noile denumiri ale structurilor fiscale teritoriale, in urma procesului de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Astfel, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a emis Ordinul nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2013 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 664 din 30 octombrie 2013 si a intrat in vigoare la data publicarii.

Citeste si „Proiect ANAF: o noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA pentru anumiti contribuabili”

Descarca de aici OPANAF_3330_2013

Cine poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA?

Prezenta procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(9.1) lit.b) ‐ d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), de catre organele fiscalecompetente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le‐a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat:

a) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal;

b) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art.153 alin.(9)lit.d) din Codul fiscal;

c) nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal.

Vezi aici care este procedura de solicitare a inregistrarii in scopuri de TVA

1.Persoanele impozabile, care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(9.1) lit.b) ‐ d) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art.153 alin.(9.1) lit.b) d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.

2. Dupa primirea cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

3.Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta ori incorecta, organul fiscal notifica solicitantul in vederea corectarii, aplicandu‐se corespunzator dispozitiile art.70 alin.(2) din Codul de procedura fiscala.

4.In cazul in care, persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii, pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

5. In cazul in care cererea si documentatia prevazuta de lege sunt corecte si complete, compartimentul de specialitate, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura, intocmeste referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, dupa caz, precum si o decizie de inregistrare in scopuri de TVA sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, dupa caz.

Deciziile se intocmesc in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art.44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Impotriva deciziilor se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in conformitate cu dispozitiile art.209 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit art.207 alin.(1) din acelasi act normativ.

(Visited 403 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.