Completare decont TVA – agentie de turism

Intrebare: TVA aferenta facturilor emise pentru operatiunile desfasurate de o agentie de turism care aplica regimul special se declara in decontul de TVA?

Raspuns ANAF (04.04.2013): Potrivit Normelor metodologice date in aplicarea art. 152^1 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a stabili valoarea taxei colectate pentru serviciile unice efectuate intr-o perioada fiscala, agentiile de turism vor tine jurnale de vanzari sau, dupa caz, borderouri de incasari, in care se inregistreaza numai totalul de pe documentul de vanzare care include taxa. Aceste jurnale, respectiv borderouri se vor tine separat de operatiunile pentru care se aplica regimul normal de taxare.

Conform Instructiunilor pentru completarea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” la randul 9 din decont se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare şi taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adaugata determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop.
Fata de cele de mai sus, o agentie de turism care aplica regimul special inscrie baza de impozitare şi taxa pe valoarea adaugata colectata la randul 9 din decontul de TVA.

Baza legala: Legea nr 571 / 2003 articolul art. 152^1 alin. (8), Hotararea guvernului nr 44 / 2004 articolul pct. 63 alin. (4)

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

(Visited 877 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.