Inregistrare in scopuri de TVA – precizari

In temeiul art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Codul fiscal dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) – e), daca inceteaza situatiile care au condus la anulare, organele fiscale competente reinregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA.

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea. Procedura a fost aprobata prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.330/17.10.2013 care s-a publicat in M.O. nr. 664/30.10.2013 si se aplica astfel :

*la solicitarea persoanei impozabile, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii (intrucat asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au avut inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. 75/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare);

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Organul fiscal verifica daca au inscrise astfel de fapte/situatii in cazierul fiscal numai asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic.

*la solicitarea persoanei impozabile, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii (intrucat nu au fost depuse deconturi de TVA pe o perioada de 6 luni consecutive / pentru doua trimestre calendaristice consecutive), pe baza urmatoarelor informatii/documente furnizate de persoana impozabila:

1.prezentarea deconturilor de taxe nedepuse la termen;

2.prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxe.

*la solicitarea persoanei impozabile, daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistr rii (intrucat in deconturile de taxe depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic / pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare).

Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de inregistrare (formular 099), persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activit ati economice.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata , potrivit art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Daca in urma verificarii documentatiei, organul fiscal constata erori si respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099), de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanei impozabile, in conditiile art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

La data intarii in vigoare a Ordinului presedintelui ANAF nr. 3330/2013 se abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Sursa:finantearges.ro

(Visited 326 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.