Modificarea si completarea unor reglementari contabile – proiect de ordin

Pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice a fost publicat un Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile ale carui principale prevederi viitoare vi le detaliem in cele ce urmeaza.

*Unul dintre aspectele reglementate prin proiectul de ordin se refera la creantele preluate prin cesionare, propunandu-se ca acestea sa fie evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea nominala a acestora fiind urmarita extracontabil. In cazul in care cesionarul recupereaza o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei, diferenta pana la suma preluata (valoarea nominala a creantei) reprezinta venit la data incasarii.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

* In ceea ce priveste sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, in situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, se propune ca situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de legea contabilitatii sa fie intocmite de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale.

*Un alt aspect se refera la tratamentul contabil al certificatelor verzi amanate la plata, pentru acestea propunandu-se evidentierea distincta in categoria imobilizarilor financiare. De asemenea, avand in vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la categoriile de entitati care pot tranzactiona certificate verzi, se propune abrogarea actualelor prevederi cuprinse in reglementarile contabile, referitoare la certificatele verzi achizitionate in scopul realizarii de profit pe termen scurt.

*In ceea ce priveste cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica, se propune contabilizarea acestora pe seama imobilizarilor necorporale. Un asemenea tratament contabil are in vedere prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59/2013 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Potrivit Regulamentului, perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egala cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare. In acest caz, cheltuielile efectuate cu racordarea la retele se suporta pe seama cheltuielilor cu amortizarea, pe durata de utilizare a instalatiilor, respectiv pe perioada de valabilitate a certificatului de racordare.

Conform acestui Regulament, certificatele de racordare urmeaza a se emite incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Avand in vedere ca ordinul ANRE instituie certificatul de racordare ca document care certifica indeplinirea conditiilor tehnice pentru racordare, precum si corelarea valabilitatii acestui certificat cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare de la locul de consum sau de producere a energiei, se poate considera ca entitatea consumatoare primeste un drept de utilizare (acces) la serviciile furnizate de operatorii din domeniu.

In mod similar, sumele platite de operatorii economici pentru racordarea la alte utilitati, cum ar fi gazele sau apa, se asimileaza drepturilor de utilizare a instalatiilor si se coreleaza cu durata de utilizare a instalatiilor respective. Ca urmare, acelasi tratament contabil, respectiv pe seama imobilizarilor necorporale, este propus pentru cheltuielile suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua de apa sau gaze.

In aceste conditii se abroga actualele prevederi cuprinse in reglementarile contabile, referitoare la modul de contabilizare a cheltuielilor efectuate de entitati pentru realizarea instalatiilor in vederea asigurarii utilitatilor.

*Referitor la programele de fidelizare a clientilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora, prin proiectul de ordin se propune contabilizarea ca venit in avans a punctelor cadou.

Suma corespunzatoare punctelor cadou se recunoaste drept venit in momentul in care entitatea isi indeplineste obligatia de a furniza premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot utiliza punctele cadou. Un asemenea tratament contabil este prevazut si de interpretarea IFRIC 13 „Programe de fidelizare a clientilor”.

Propunerea de modificare a tratamentului contabil aplicabil in acest caz a avut in vedere asigurarea unui tratament contabil unitar pentru toti operatorii economici, indiferent de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

*O alta completare se refera la terenurile scoase din evidenta, care au fost reevaluate sau pentru care au fost primite subventii. Pentru aceste terenuri se propune diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor scoase din evidenta. 

*Alte completari propuse prin proiectul de ordin se refera la criteriile de recunoastere a veniturilor si cheltuielilor, tratamentul contabil al cheltuielilor cu reparatiile efectuate la imobilizarile corporale, precum si la contabilizarea subventiilor, in general.Aceste propuneri au in vedere asigurarea unui tratament contabil in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, similar celui prevazut de Standardele internationale de raportare financiara.

MFP precizeaza ca unele dintre modificarile si completarile aduse prin prezentul proiect de ordin nu au impact asupra rezultatului perioadei, iar altele influenteaza favorabil rezultatul entitatilor. Referitor la noul tratament contabil propus pentru punctele cadou acordate de entitate clientilor sai, mentionam ca acesta determina o amanare a momentului recunoasterii veniturilor corespunzatoare acestor puncte cadou, pana in momentul valorificarii sau expirarii perioadei de valabilitate a acestora.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Ordinul nr.1118/2012: modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.3055/2009
*OMFP nr.2869/2010: Modificare a reglementarilor contabile
*Noi reglementari contabile – in vigoare de la 1 ianuarie 2014
*OUG nr.37/2011: Modificari si compleari aduse Legii contabilitatii
*Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata
*Modificare si completare a reglementarilor contabile

(Visited 300 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.