Colectarea TVA – persoane carora li s-a anulat din oficiu codul de TVA

Pana la data reinregistrarii in scopuri de TVA nu pot fi aplicate prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152, respectiv persoanele impozabile nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada in care nu au cod valid de TVA, dar au obligatia sa colecteze TVA emitand facturi cu TVA pentru operatiunile impozabile taxabile desfasurate in perioada respectiva, si sa plateasca TVA astfel colectat.

TVA colectat aferent livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata TVA (de exemplu: achizitii intracomunitare de bunuri, servicii intracomunitare primite, achizitii de bunuri supuse taxarii inverse conform art. 160) efectuate in perioada in care nu au cod valid de TVA, se declara in declaratia 311, care se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea TVA, data pana la care se si plateste.

[Incepand cu 1 ianuarie 2012: art. 11 alin. (11), (13) Cod fiscal, art. 153 alin. (91) lit. d) teza a 4-a, art. 1563 alin. (10) lit. a), OPANAF nr. 2224/2013]

In cazul in care se efectueaza livrari de bunuri prin organele de executare silita, se depune declaratia 311, dar plata taxei se efectueaza de organul de executare silita sau, dupa caz, de cumparator. [art. 1563 alin. (10), pct. 75 din norme, pct. 801 alin. (2) din norme]

Observatii
Inactivii fiscal – daca desfasoara activitati economice, pe langa faptul ca nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate in perioada in care nu au cod valid de TVA, nu au nici dreptul de deducere a cheltuielilor cu achizitiile efectuate. [art. 11 alin. (11) Cod fiscal]

Citeste si “Ajustarea TVA-ului dedus – persoane carora li s-a anulat din oficiu codul de TVA”

Persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare si al carei cod de TVA a fost anulat din oficiu are obligatia sa colecteze TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate inainte de anularea codului de TVA, la data incasarii, daca incasarea are loc in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, sau in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.[art.134 alin. (41) Cod fiscal]

In cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, pentru care data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor are loc dupa iesirea din sistemul TVA la incasare, se continua aplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data incasarii, daca incasarea are loc in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, sau in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.

In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri/ prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care pentru care data livrarii bunurilor/prest rii serviciilor are loc dupa data iesirii din sistemul TVA la incasare, se colecteaza TVA la incasare numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de iesirea din sistem. [art. 134 alin. (7) Cod fiscal].

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Pentru facturile pentru diferenta contravalorii partiale a livrarii de bunuri/prest arii de servicii emise dupa data iesirii din sistemul TVA la incasare, pentru care data livrarii bunurilor/prestarii serviciilor are loc dupa aceasta data , exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii. [art. 134 alin. (41) Cod fiscal].

TVA -ul astfel colectat se declara in declaratia 311 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc incasarea, data pana la care trebuie efectuata si plata TVA. [art. 1563 alin. (10) lit. b), alin. (101), OPANAF nr. 2224/2013]

Pentru mai multe informatii despre declaratia 311 citeste materialul “Declaratiile 307 si 311: cine este obligat sa le depuna?”

Sursa: DGFP Brasov

(Visited 471 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ four = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.