Contractul individual de munca – model si info utile

Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii, republicat).

Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana si pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, dar in conditiile expres prevazute de lege.

Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, iar obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Vezi aici ce amenzi prevede Codul Muncii pentru nerespectarea prevederilor legale

Un model de contract individual de munca de care angajatorii trebuie sa tina cont atunci cand intocmesc un contract individual de munca este modelu l- cadru al contractului individual de munca.

Potrivit art.2 din Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, actualizat, contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru. Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

Modelul cadru al contractului individual de munca, valabil in 2013, poate fi descarcat de aici.

Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost modificat prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.616/2011, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011.

Atentie! Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.

Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Aceasta obligatie de informare se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

Vezi aici ce amenzi prevede Codul Muncii pentru nerespectarea prevederilor legale

In plus, anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inregistreze contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), registru care se transmite inspectoratului teritorial de munca, si sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

Vezi aici care este termenul de inregistrare in REVISAL a unui contract individual de munca si ce contraventii si sanctiuni sunt prevazute de HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Atentie! Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.

Baza legala: Codul muncii (art.10-17) si Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, actualizat.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Suspendarea contractului individual de munca – in ce conditii are loc
*OUG nr.123/2010: Incepand cu 1 ianuarie 2011, contractele de munca nu se mai inregistreaza la ITM
*Atentie. Nu este obligatoriu ca inregistrarea contractelor de munca la ITM sa se faca cu o zi inainte de inceperea activitatii

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”
Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
* 20 de modele si formulare necesare la incheierea contractului individual de munca
* Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
* Procedura de aplicare a sanctiunilor disciplinare

(Visited 1,214 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.