Ce amenzi platesc daca nu depun declaratiile fiscale?

Contabun.ro reaminteste persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au in vectorul fiscal perioada fiscala in sensul TVA „luna calendaristica” ca data de 25 noiembrie 2013 este data pana la care intervin urmatoarele obligatii:

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

*depunerea la organele fiscale competente a formularului 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, in baza caruia se declara TVA aferent operatiunilor pentru care exigibilitatea TVA intervine in luna octombrie 2013 si plata TVA aferenta acestor operatiuni;

Despre acest formular, contabun.ro a mai scris „Declaratia 300 – informatii utile” si „Declaratia 300 – completare”

*depunerea la organele fiscale competente a formularului 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul na tional”, prin care se declara toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania in luna octombrie 2013, numai daca in aceast perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

Despre acest formular, contabun.ro a mai scris „Declaratia 394 – informatii utile”, „Declaratia 394 – precizari” si „Declaratia 394 – aplicatie actualizata in 24.10.2013”

*depunerea la organele fiscale competente a formularului 390 VIES “Declaratie recapitulativ privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” numai daca exigibilitatea TVA pentru aceste operatiuni ia nastere in luna octombrie 2013.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai scris „Declaratia 390 VIES – depunere” si „Declaratia 390 VIES – completare”

Atentie: Formularul 390 VIES se depune si de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal (respectiv pentru achizi ii intracomunitare sau pentru servicii).

Potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 92/2003 republicat privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora, constituie contraventie si potrivit alin. (2) lit. (b) a acestui articol se sanctioneaza cu amenda:

*de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice

*de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

De asemenea, potrivit art. 119 – 1201 din O.G. nr. 92/2003 republicat privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi (in cota de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere) si penalitati de intarziere (in cota de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere) incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Sursa: finantearges.ro

(Visited 1,993 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.