Daily Archives: 25/11/2013

Lista declaratiilor fiscale care se depun online

ANAF reaminteste contribuabililor ca pot depune online urmatoarele declaratii fiscale:

*Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat;

*Declaratia 710 – rectificativa;

*Declaratia 101 privind impozitul pe profit;

Declaratia 060 – obligatorie pentru sediile secundare

Formularul 060 – „Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare ”, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru si au obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii.

Registrul jurnal de incasari si plati: model si explicatii completare

Registrul jurnal de incasari si plati serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor; document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla; proba in litigii.

5.500 de autorizatii de munca vor fi eliberate pentru straini in 2014

Pe site-ul Ministerului Muncii se afla in dezbatere publica un „Proiect de hotarare privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2014”.

Codul Fiscal 2014: TVA si accize

In Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/2013, prin care au fost aduse modificari si completari Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste modificari vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014.

Diminuare TVA cand beneficiarul este in faliment

Intrebare: Se poate diminua baza de impozitare a TVA in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului?

Inventariere patrimoniu 2013: procesul-verbal privind rezultatele inventarierii

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.