Declaratia 060 – obligatorie pentru sediile secundare

Formularul 060 – „Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare ”, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru si au obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii.

Declaratia 060  se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Formularul 060 se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X” unul din punctele 1 sau 2, dupa caz. Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni, se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala

Se completeaza cu codul de identificare fiscala al contribuabilului care infiinteaza punctele de lucru.

In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.

In cazul in care declaratia este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Randul 2. Denumire/Nume, prenume

Se completeaza cu denumirea contribuabilului.

Randul 3. Domiciliul fiscal

Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR

Randul 1. Cod de identificare fiscala

Nu se completeaza la inregistrarea initiala.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de identificare fiscala al punctului de lucru.

Randul 2. Denumire

Se completeaza cu denumirea punctului de lucru.

Randul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfasurata de punctul de lucru.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

Randurile 1—2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randurile 3.1 — 3.3 se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitari inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

E. REPREZENTARE PRIN

Se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, a actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.

Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

(Visited 4,522 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight × = 48

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.