Declaratia 090 – informatii utile

Formularul 090 – Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar, care se inregistreaza direct, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune, la termenele prevazute in legile speciale, de catre contribuabilii care nu sunt stabiliti in Romania, dar sunt stabiliti in spatiul comunitar si au obligatii fiscale, potrivit legilor speciale.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

Declaratia090  se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.

NOTA: Declaratia 090 nu se completeaza de catre contribuabilii nerezidenti care au desemnat un reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile din Romania, si nici de catre persoanele impozabile care au un sediu fix in Romania.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la inregistrarea initiala, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1.Cod de identificare fiscala – nu se completeaza la inregistrarea initiala. Se completeaza la declaratia de mentiuni.

In cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit cu ocazia inregistrarii.

2.Denumire/Nume si prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele contribuabilului.

3.Forma juridica – se inscrie forma juridica a contribuabilului.

4.Data infiintarii – se inscrie data la care s-a infiintat contribuabilul in tara de rezidenta.

5.Date privind sediul social/domiciliul – se completeaza cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din tara de rezidenta a contribuabilului.

6.Date privind adresa din Romania unde pot fi examinate evidentele si documentele – se completeaza cu datele privind adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.

7.Adresa din Romania pentru corespondenta – se completeaza optional cu datele privind adresa din Romania la care contribuabilul doreste sa primeasca corespondenta cu organul fiscal.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin imputernicit – se marcheaza cu „X” in cazul in care in relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin imputernicit si se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.

2.Date de identificare ale imputernicitului – se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului.

3.Institutia bancara/Codul IBAN al contului – se inscrie denumirea institutiei bancare din Romania la care contribuabilul si-a deschis contul, precum si codul IBAN al contului.

4.Inregistrare intr-un alt stat membru U.E. – in cazul in care se marcheaza „X” in casuta „DA”, se inscriu atat denumirea tarii, cat si codul de identificare fiscala atribuit in tara unde este inregistrata fiscal persoana impozabila.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxa pe valoarea adaugata

1.Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul, conform legislatiei in materie de TVA, este o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal si care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, precum si pentru vanzarile la distanta realizate dintr-un stat membru in Romania, pentru care locul livrarii este in Romania conform art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care persoana obligata la plata este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.

2.Inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal – se marcheaza cu „X” in cazul in care contribuabilul este o persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care are obligatia, conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, sa se inregistreze in scopuri de TVA la organul fiscal competent, inainte de efectuarea unei achizitii intracomunitare de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal sau inainte de efectuarea unei livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa.

Daca se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa prezinte contractele/comenzile in baza carora urmeaza sa efectueze livrari si/sau achizitii intracomunitare care au locul in Romania.

3.Cifra de afaceri estimata – se completeaza la inregistrarea initiala a contribuabilului, inscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere.

4.Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent – se completeaza numai daca in urma stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent se modifica perioada fiscala.

5.Perioada fiscala – se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.

In cazul in care contribuabilul foloseste ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

6. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA:

6.1.Ca urmare a incetarii activitatii – se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri, prestari de servicii, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri in Romania pentru care plata taxei se face in Romania.

6.2.Ca urmare a incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei – se completeaza in situatia in care se solicita scoaterea din evidenta a contribuabilului in cazul in care nu mai desfasoara operatiuni care dau drept de deducere a taxei.

6.3.Ca urmare a expirarii perioadei de 2 ani, in cazul vanzarilor la distanta – se completeaza in cazul in care nu se depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta in al doilea an calendaristic consecutiv.

II. Contributii sociale

Se completeaza numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceste contributii.
Pentru inregistrarea in scopuri de TVA, persoana impozabila nestabilita in Romania trebuie sa prezinte organului fiscal competent contractele sau comenzile din care rezulta ca:

*va realiza in Romania operatiuni taxabile pentru care este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal; si/sau

*urmeaza sa desfasoare operatiuni scutite cu drept de deducere, cu exceptia serviciilor de transport si a serviciilor auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—f), h)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 1441 din Codul fiscal, pentru care inregistrarea este optionala.

Documentele se prezinta in copie si in original, iar cele intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedura fiscala. Organul fiscal competent pastreaza la dosarul inregistrarii traducerile in limba romana, precum si copii certificate ale documentelor prezentate, urmand ca documentele in original sa fie restituite persoanei impozabile.

(Visited 887 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four + = 11

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.