Obtinerea certificatului de scutire de TVA in vama pentru importuri: s-a modificat procedura

In Monitorul Oficial de luni a fost publicat un Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoare adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

Art 2 – (1) Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoare adaugata se elibereaza la solicitarea urmatoarelor persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal:

a)persoanele care in anul calendaristic precedent, sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului, au realizat importuri din teritorii si state terte astfel cum sunt definite la art. 125.2 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (2). In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;

b)operatorii economici autorizati care sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut autorizatie pentru procedura de vamuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare aRegulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca?

(2) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) sunt urmatoarele:

*nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;

*nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;

*sa fie inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin un an calendaristic inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata;

*sa nu fie in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

Important! Conditiile prevazute la alin. (2) nu se aplica in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).

Ce documente sunt necesare?

Art. 3 – (1)In vederea obtinerii certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) depun la Directia Generala a Vamilor urmatoarele documente:

*o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;

*copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

*certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte ca este indeplinita conditia prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. a);

*declaratie pe propria raspundere privind valoarea cumulata a importurilor din teritorii si state terte realizate in anul calendaristic precedent sau in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului;

*declaratie pe propria raspundere ca nu sunt in stare de insolventa si nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara

(2) In vederea obtinerii certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata,persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) depun la Directia Generala a Vamilor urmatoarele documente:

*cererea-tip conform modelului din anexa nr. 1;

*copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizatia pentru procedura de vamuirela domiciliu, dupa caz;

*copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Articolul 4

(1) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (2), Directia Generala a Vamilor elibereaza persoanelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete prevazute la art. 3 alin. (1) de catre solicitant.

In cazul persoanelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), Directia Generala a Vamilor elibereaza certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete prevazute la art. 3 alin. (2) de catre solicitant, in situatia in care certificatul de operator economic autorizat, respectiv autorizatia pentru procedura de vamuire la domiciliu, este valabil/valabila.

Modelul certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata este prevazut in anexa nr. 2.

(Visited 532 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.