Adeverinta salariat pentru medicul de familie – model 2013

Contabun.ro va prezinta modelul oficial de adeverinta salariat pentru medic, valabil in 2013, cu unele completari cerute atat de medicul de familie cat si de medicii specialisti.

Model Adeverinta salariat eliberat pentru medicul de familie sau spital:

Denumirea angajatorului ……………………………
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica) ……….
Nr. de inregistrare la registrul comertului ………….

Nr. ………./………………….

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna ……………………….., CNP ………………….., act de identitate ……… seria ………… nr………………, eliberat de …………………, la data de ………………., cu domiciliul in ………………., str. ……………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/judetul ……………., are calitatea de salariat la SC ……………. SRL din data de …………….. si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in contul ……………………, deschis la Trezoreria …………………………. .
Persoana mai sus mentionata figureaza/nu figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sotie, parinti aflati in intretinere):
1. Nume, prenume …………………………….. CNP ………………………..
2. Nume, prenume …………………………….. CNP ………………………..
3. Nume, prenume …………………………….. CNP ………………………..

In ultimele 12 luni domnul/doamna ………… a beneficiat/nu a beneficiat de zile de concediu medical.
Numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat domnul/doamna ………….. in ultimele 12 luni este de ….. zile, pana la data de ……………….., aferente fiecarei afectiuni in parte*, dupa cum urmeaza:

Cod indemnizatie Numar zile concediu medical in ultimele 12 luni

Prezenta adeverinta a fost emisa pentru a-i servi la MEDICUL DE FAMILIE/SPITAL si are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal,


* Prevedere introdusa de Art. I, pct.8 din Ordinul MS/CNAS nr. 130/351 din 9 februarie 2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 141 din 24 februarie 2011.

Adeverinta salariat prezentata mai sus poate fi descarcata in format word din sectiunea Formulare utile.

Adeverinta de salariat, Anexa 1^1, a fost introdusa de pct.9 al art.I din Ordinul nr.903/2007 pentru modificarea Ordinului nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

 

Autor
Elena Savciuc, expert legislatia muncii
* Experienta de peste 7 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 50 de angajati din industria prelucratoare si constructii
* Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
* Curs “Expert legislatia muncii” – Uniunea Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii, in parteneriat cu LEXAcademy
* Curs “Inspector de specialitate protectia muncii”
* Curs “Inspector Resurse Umane”

Elena Savciuc este autoarea lucrarilor:
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

(Visited 19,974 times, 1 visits today)

One Response to Adeverinta salariat pentru medicul de familie – model 2013

  1. Catalina says:

    Foarte folositor , multumesc

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× three = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.