Formularul 089: model si instructiuni de completare

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 089 – Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Procedura de gestionare a declaratiei 089

1. Dispozitii generale

1.1. In conditiile prevazute de art.160 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica taxarea inversa pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art.125.1 alin.(2) din Codul fiscal.

1.2. Pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor art.160 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, catre care se efectueaza livrarea de energie electrica, si care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice trebuie sa depuna la organul fiscal competent, anual, declaratia pe propria raspundere (formular 089), din care sa rezulte ca activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia, iar consumul propriu din energia cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie ‐ noiembrie a anului calendaristic.

2. Depunerea declaratiei

2.1. Declaratia se depune anual, pana la data de 10 decembrie, la organul fiscal competent.

2.2. Depunerea declaratiei peste termenul legal de depunere constituie contraventie, potrivit dispozitiilor art.219 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se sanctioneaza potrivit prevederilor art.219 alin.(2) lit.d) din acelasi act normativ.

2.3. Declaratia este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul calendaristic urmator celui in care se depune declaratia.

2.4. Organul fiscal competent este administratia judeteana a finantelor publice, serviciul fiscal municipal, serviciul fiscal orasenesc, biroul fiscal comunal, administratia sectorului 1‐6 a finantelor publice, administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii ori Directia generala de administrare a marilor contribuabili, in a carei raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, dupa caz.

3. Prelucrarea declaratiei

3.1. Dupa primirea declaratiei de organul fiscal competent, aceasta se transmite compartimentului cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.

3.2. Prelucrarea declaratiilor depuse de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA se realizeaza de compartimentul de specialitate, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data depunerii declaratiei.

3.3. Dupa prelucrare, declaratia se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

4. Verificarea formala a declaratiilor

Pentru fiecare declaratie organul fiscal competent verifica corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor.

5. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificarii formale

5.1. Dupa prelucrarea declaratiilor vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii ce prezinta erori, potrivit pct.4., iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru corectarea declaratiei.

5.2. Notificarile prevazute la pct.5.1 se emit in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii declaratiilor.

6. Organizarea Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal

6.1. In conditiile prevazute de art.160 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala are obligatia sa afiseze pe site‐ul sau cel tarziu pana pe data de 31 decembrie a fiecarui an Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal.

6.2. Informatiile din declaratiile (formular 089) completate corect se preiau in lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile (formular 089), cu ajutorul aplicatiei informatice, pusa la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.

6.3. Lista mentionata la pct.6.2 contine urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare in scopuri de TVA;
b) denumirea/numele si prenumele contribuabilului;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) anul pentru care este valabila declaratia depusa.

6.4. Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

6.5. Cel mai tarziu in data de 31 decembrie a fiecarui an, Directia generala de tehnologia informatiei asigura publicarea pe site‐ul Agentiei Nationale de Adminsitrare Fiscala a Listei persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal centralizata la nivel national.

7. Gestionarea informatiilor din Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal

7.1. Informatiile cuprinse in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal sunt publice potrivit legii si se afiseaza pe site‐ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici.

7.2. Cautarea informatiilor privind contribuabilii inscrisi in aceasta lista se face prin tastarea, de catre persoana interesata, a codului de inregistrare in scopuri de TVA al contribuabilului despre care se cauta informatii.

7.3. Pentru furnizarea informatiilor din lista, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici se publica un mesaj de informare, de tipul:
„Persoana impozabila (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal…………, avand codul de inregistrare in scopuri de TVA RO……………….., figureaza, la data de……………. (data solicitarii) in Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei
prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal, valabile pentru anul…………..”.

7.4. In ipoteza in care, persoana impozabila despre care se solicita informatii, nu figureaza, la data solicitarii, in lista, se publica un mesaj de informare, de tipul:
„Persoana impozabila (denumire/nume, prenume), cu domiciliul fiscal…………, avand codul de
inregistrare in scopuri de TVA RO……………….., nu figureaza, la data de…………………….(data solicitarii) in
Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal, valabile pentru anul………..”.

Instructiuni de completare a formularului 089

Formularul 089 “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite in Romania, conform art.125.1 alin.(2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie ‐ noiembrie a anului calendaristic.

Formularul 089 “Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal“ se depune la organul fiscal competent anual, pana la data de 10 decembrie a fiecarui an si este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu‐se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:

‐ un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata,

‐ un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel:

Cartusul ”Anul de raportare“ se completeaza cu anul pentru care este valabila declaratia, respectiv cu anul urmator celui in carte se depune declaratia.

Sectiunea “I. Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica, dupa caz, stabilite in Romania, conform art.125.1 alin.(2) din Codul fiscal si care detine licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrate in scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului de Decont de taxa pe valoarea adaugata.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea II.

Se inscrie anul pentru care este valabila declaratia, respectiv anul urmator celui in care se depune declaratia.

Prin completarea si depunerea, la organele fiscale, a formularului (089) persoanele impozabile declara, pe propria raspundere, ca activitatea principala din anul………….., in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie ‐ noiembrie a anului calendaristic.

(Visited 657 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.