Impozitul pe profit – modificari incepand cu 1 ianuarie 2014

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/2013, publicata inMonitorul Oficial nr. 703/15.11.2013, au fost aduse modificari si completari Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

In ceea ce priveste Titlul II „Impozitul pe profit” au fost aduse urmatoarele modificari:

*S-a introdus posibilitatea de modificare a anului fiscal pentru contribuabilii, persoane juridice platitoare de impozit pe profit, care au optat din punct de vedere contabil pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 din Legea contabilitatii nr.82/1991, in sensul ca acesti contribuabili pot opta ca si anul fiscal sa corespunda cu exercitiul financiar – Art. 16 alin. (3)

*Pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic: sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin, precum si filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, si filialele filialelor, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

*Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal.

*Contribuabilii care au optat ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar au urmatoarele obligatii:

-sa comunice organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal:
Termen : cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat – Art. 16 alin. (3)

-sa comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit:
Termen : 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat – Art. 34 alin. (3)

-sa depuna Declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv:
Termen : pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat – Art. 35 alin. (3)

Totodata, la art. 34 alin. 13^1 sunt stabilite reguli corespunzatoare privind calculul, declararea si plata impozitului pe profit datorat in anul fiscal de tranzitie.

*Pentru veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil, s-au adus unele modificari si completari, astfel:

-sunt venituri neimpozabile, atat dividendele primite de la o persoana juridica romana cat si cele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

-veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, sunt venituri neimpozabile daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

-sunt venituri neimpozabile, veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare-Art. 20 lit. a), e) si h)

De retinut : Conditia referitoare la perioada de detinere de minim 10% din capitalul social al persoanei juridice pentru o perioada neintrerupta de 1 an este nou introdusa si aplicabila cu data de 01.01.2014.

Pentru veniturile neimpozabile la calculul profitului reprezentand dividendele primite de catre:

-o persoana juridica romana, societate-mama, care detine cota parte la capitalul social al unei filiale a sa situata intr-un stat membru,

-sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, conditia referitoare la perioada minima de detinere a participatiei de min. 10% in capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele s-a restrans de la cel putin 2 ani la cel putin 1 an – Art. 20^1 lit. a) si b)

*Pentru impozitul pe dividende aferent dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, s-au adus modificari referitoare la conditia privind perioada de detinere de minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, in sensul ca s-a restrans de la cel putin 2 ani la cel putin 1 an, pentru a nu se declara/plati impozit pe dividende. Nerespectarea acestei conditii conduce la plata impozitului pe dividende – Art. 36 alin. (4)

IMPORTANT: Prevederile de mai sus se aplica pentru dividendele inregistrate de persoana juridica romana/sediul permanent din Romania al persoanei juridice straine distribuite de o filiala situata intr-un stat membru, respectiv pentru dividendele platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, dupa data de 1 ianuarie 2014 – Art. II

-Revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, in sensul reglementarii mecanismului de reportare si deducere, in urmatorii 7 ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scazute in conditiile art.21 alin.(4) lit.p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv.

Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

De asemenea, au fost eliminate prevederile referitoare la categoriile de cheltuieli efectuate pentru incadrarea in limita care poate fi dedusa din impozitul pe profit, in cazul sponsorizarii bibliotecilor de drept public.

*S-au introdus reglementari referitoare la dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, iar aceste cheltuieli sunt nedeductibile urmand sa se reporteze pana la deductibilitatea integrala. Reglementarile sunt aplicabile ai pentru :

– contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare: dreptul de reportare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare.

– contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg: dreptul de reportare se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.-Art. 23 alin.(2)

*Se fac precizari referitoare la creditul fiscal pentru persoanele juridice straine rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiului Economic European care isi desfasoara activitatea in Romania printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiului Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atat in Romania cat si in statul unde au fost obtinute veniturile, atunci impozitul platit in statul de unde au fost obtinute veniturile, fie direct fie indirect prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit determinat potrivit titlului II.

Impozitul platit de un sediu permanent din Romania pentru veniturile obtinute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European, este dedus in Romania, daca :

– venitul a fost obtinut de sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European, si

– venitul a fost obtinut dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiului Economic European, si

– se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit in acel stat membru al Uniunii Europene sau in acel stat din Spatiul Economic European.

Procedura privind creditul fiscal nu se aplica sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un stat din Spatiul Economic European, altul decat un stat membru al Uniunii Europene, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. – Art. 31 alin. (1^1), (3^1) si (3^2)

Despre modificarile Codului fiscal, contabun.ro a mai publicat:
*Codul Fiscal 2014: TVA si accize
*Codul Fiscal 2014: impozit pe venit si pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
*Codul Fiscal 2014: impozitul pe profit si pe venitul microintreprinderilor
*Codul fiscal 2014: impozitul pe constructii speciale si redeventele miniere
Sursa: finantearges.ro

(Visited 598 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.