Formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal” va fi introdus de Fisc

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, anul fiscal este anul calendaristic.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, a fost completat art.16 din Codul fiscal, in sensul ca fac exceptie de la aceasta regula contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, si care opteaza pentru anul fiscal corespunzator exercitiului financiar. Prevederea legala se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Contribuabilii care opteaza pentru modificarea anului fiscal, au obligatia de a comunica organului fiscal competent aceasta optiune, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat.

Avand in vedere aceste prevederi legale, este necesara aprobarea modelului si continutului unui formular, care sa fie utilizat de contribuabili pentru indeplinirea acestei obligatii prevazute de lege, se arata in referatul de motivare.

Instructiuni de completare

Formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal” se utilizeaza de catre contribuabili pentru efectuarea optiunii de modificare a anului fiscal.

Formularul 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal” se depune la organul fiscal competent, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute:
-un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata,
-un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “I. Date de identificare a contribuabilului”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea contribuabilului platitor de impozit pe profit.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, potrivit legii.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Sectiunea “II. Date de identificare a imputernicitului”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea/numele, prenumele imputernicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului, pentru activitatea proprie.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Sectiunea III se completeaza bifand caseta corespunzatoare exprimarii optiunii de modificare a anului fiscal si inscriind ziua/luna/anul de inceput a anului fiscal modificat, potrivit art.16 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(Visited 308 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six − = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.