Auditarea situatiilor financiare anuale (legea nr.149/2013)

LEGEA nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si pentru modificarea altor acte normative

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 4, partea introductiva a articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
„Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotarare care sa prevada ca onorariile negociate pentru auditurile statutare:“.

2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 68 vor avea urmatorul cuprins:
„(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentantii desemnati de urmatoarele institutii: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Justitiei, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, precum si de Camera si Corp.
……….
(4) Consiliul superior este format din 7 membri si are urmatoarea componenta:
(i) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei;
(iii) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Autoritatii de Supraveghere Financiara, desemnat de presedintele acesteia;
(v) presedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(vi) presedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;
(vii) presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sau un reprezentant desemnat de acesta.

(5) Cu exceptia reprezentantului Camerei si a reprezentantului Corpului, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni.“

3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Comisia de disciplina este compusa din 5 membri cu pregatire juridica sau economica, astfel:
(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justitiei;
(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor Publice;
(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.“

4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 811va avea urmatorul cuprins:

„(5) Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public investigheaza abaterile disciplinare savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina a Corpului si aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplina se publica pe site-ul Corpului.“

5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.“

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 30, litera d) va avea urmatorul cuprins:

„d) expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activitatile de expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, auditor financiar, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.“

Art. III
Ordonanta de urgen
ta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

– La articolul 3 alineatul (3), litera d) va avea urmatorul cuprins:

„d) expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.“

Art. IV

Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

– Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 17

Consultantii fiscali si societatile de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, si activitati de:

a) expertiza contabila si audit financiar. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitatile de expertiza contabila si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;

b) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.“

Art. V

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

– La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:

„b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de practician in insolventa pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective.“

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

(Visited 524 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.