Derogarea de la scadenta uzuala a obligatiilor fiscale (data de 25), pentru luna decembrie

Tinand cont de perioada sfarsitului de an, in care sunt prevazute prin legislatia muncii un numar mai mare de zile nelucratoare decat in alte perioade, prin O.U.G. nr. 84 / 2012 s-a modificat si completat O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, prin introducerea art. 111^1 care reglementeaza prevederi speciale privind scadenta si declararea creantelor fiscale.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Astfel, prin derogare de la scadenta si termenul de declarare de 25 a lunii urmatoare, “creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie. In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie.”

In anul 2013, ziua de 21 decembrie fiind nelucratoare (sambata), scadenta obligatiilor fiscale care era in mod obisnuit data de 25, se implineste in data de 20 decembrie 2013 (vineri).

Neindeplinirea in termen a obligatiilor declarative de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 219-223 din Codul de procedura fiscala, dupa caz, iar neplata in termen a obligatiilor fiscale atrage perceperea de dobanzi de 0,04% pe zi de intarziere si de penalitati de 0,02% pe zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta (in speta, 21 decembrie 2013) si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Vineri, 20 decembrie a.c. inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale
*20 decembrie, termen pentru platile anticipate aferente trimestrului IV 2013
*20 decembrie, termen pentru declararea si plata creantelor fiscale aferente lunii noiembrie!
*Declaratii fiscale cu termene in luna decembrie 2013

(Visited 385 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.