Inchirierea in scop turistic: obligatii fiscale

Inchirierea in scop turistic de catre proprietari a camerelor situate in locuintele proprietate personala, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice, reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minimum 24 de ore si maximum 30 de zile intr-un an calendaristic oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*

Regulile de impozitare prevazute de legislatia fiscala pentru aceasta activitate nu se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistica cu functiune de cazare certificata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Impozitarea veniturilor din aceasta activitate se realizeaza diferit, la norma de venit sau in sistem real, in functie de capacitatea de cazare a locuintei inchiriate in scop turistic, respectiv fie intre una si cinci camere inclusiv, fie un numar mai mare de 5 camere de inchiriat, precum si in functie de eventuala optiune a contribuabilului pentru impunere in sistem real (pe baza datelor din evidenta cotabila in partida simpla).

Inregistrarea fiscala si declararea veniturilor se realizeaza prin depunerea, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului (eveniment reprezentand inceperea activitatii) a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220) pentru anul fiscal in curs, insotit, dupa caz, de “fisa capacitatii de cazare” – anexa la formularul 220 – si de o copie a unui document care atesta dreptul de proprietate asupra locuintei care face obiectul inchirierii, nefiind necesara autorizarea la Oficiul Registrului Comertului.

Anual, ulterior inregistrarii, pana in 31 ianuarie a anului fiscal, se depune declaratia 220 si, dupa caz, fisa capacitatii de cazare, pentru anul in curs. Acestea se depun si in situatia in care intervin modificari, de exemplu incetarea activitatii, modificarea capacitatii de cazare, etc.

I. Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de inchiriat, sunt calificate ca venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina fie pe baza de norma de venit (pozitiile 53-55 din Normele de venit stabilite anual, publicate pe site-ul DGRFP, potrivit Ordinului 2875/2011, cu modificarile si completarile ulterioare), fie in sistem real (daca contribuabilul opteaza in acest sens prin declaratia 220) si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din Codul fiscal, respectiv impunere in cursul anului, cu termene de plata trimestriale, pana in data de 25 a ultimei luni din trimestru, impozitul fiind de 16% aplicat la norma de venit mentionata (caz in care impunerea este finala) sau in cazul impunerii in sistem real, la venitul net estimat prin declaratia estimativa, iar ulterior regularizare ca urmare a declaratiei speciale privind venitul realizat, care se depune pana in 25 mai a anului urmator.

II. Veniturile din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv se pot impozita fie la norma de venit prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra unei norme de venit ajustata in functie de mai multe criterii SAU, daca contribuabilul (proprietarul) opteaza, prin declaratia privind venitul estimat/ norma de venit (Formular 220), aceste venituri se pot impozita in sistem real, prin conducerea evidentei contabile in partida simpla, determinarea venitului net anual conform acestei evidente si aplicarea cotei de impozit de 16 % asupra acestuia.

II. 1. Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat, in locuinte avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere, este stabilita in functie de amplasamentul locuintei si categoria localitatii, de catre Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Norma de venit se ajusteaza pe baza criteriilor stabilite prin Ordinul comun al M.D.R.T. si M.F.P. nr. 22/28/2012 (coeficienti de reducere, stabiliti in functie de situarea locuintei in mediul rural-urban, dotarile cu instalatii de incalzire, apa, suprafata camerelor, etc.) si nu poate fi redusa cu mai mult de 30 % fata de acest nivel, chiar daca prin aplicarea coeficientilor de reducere rezulta un procent mai mare de 30%. Normele de venit si coeficientii de reducere se publica de directiile generale regionale ale finantelor publice, cel tarziu pana la sfarsitul anului anterior celui in care urmeaza a se aplica normele anuale de venit.

Spre exemplificare, norma anuala de venit aferenta anului 2013, corespunzatoare unei camere inchiriate in scop turistic de catre proprietari in locuinte personale cu capacitate de cazare intre 1-5 camere, amplasate in statiuni turistice de interes national, statiuni turistice de interes local sau in alte localitati decat cele amplasate in statiuni turistice de interes local si national, pe teritoriul jud. Brasov, este de 10.000 lei.

In acest caz, plata impozitului, stabilit prin decizia de impunere emisa de organul fiscal, se efectueaza in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv si 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv.

Prin exceptie, pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220) insotite de “fisa capacitatii de cazare, depuse in luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual se plateste integral in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere de catre organul fiscal.

II.2. In cazul in care, in cursul anului fiscal, contribuabilul inchiriaza in scop turistic mai mult de 5 camere, in termen de 15 zile de la data depasirii numarului de 5 camere inchiriate in scop turistic, acesta va notifica organul fiscal (pentru perioada din anul fiscal in care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit si platile stabilite in contul impozitului anual datorat) si va depune declaratia privind venitul estimat/ norma de venit (Formular 220), in care se va bifa/completa la Categoria de venit “Cedarea folosintei bunurilor”, casutele “in scop turistic” si “numar camere” iar la Determinarea venitului net, se va bifa casuta ” sistem real”.

Pe baza declaratiei, organul fiscal stabileste platile anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste in sistem real, in baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

II.3. Impozitarea in sistem real a veniturilor din inchirierea in scop turistic, de camere situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv se efectueaza in cazul contribuabililor care au optat pentru acest sistem, prin depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220) pentru anul in curs, pana la data de 31 ianuarie inclusiv sau in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii. Organul fiscal stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220) si emite decizia de impunere. Platile anticipate se achita in aceleasi conditii ca si in cazul impunerii la norma de venit.

Pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, contribuabilii au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat (Formular 200) la organul fiscal, in care vor declara venitul net anual realizat, in baza acesteia, impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal, tinandu-se cont de platile anticipate efectuate in cursul anului. Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale emise de organul fiscal se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Incepand din 01.01.2014, contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv inchirierea locuintelor proprietate personala in scop turistic datoreaza, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizeaza, si contributie de asigurari sociale de sanatate, in cota de 5,5% din baza lunara de calcul. Pana la data de 31.12.2013, persoanele care realizeaza, pe langa veniturile din cedarea folosintei bunurilor, si venituri din salarii / venituri asimilate salariilor / venituri din pensii / venituri sub forma indemnizatiilor de somaj / venituri din activitati independente, cu exceptia celor din drepturi de proprietate intelectuala / venituri din silvicultura si piscicultura / venituri agricole, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra venitului din inchirierea locuintelor proprietate personala in scop turistic.

Nedeclararea veniturilor impozabile obtinute constituie infractiune de evaziune fiscala si intra sub incidenta Legii nr. 241 / 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice – proiect normativ
*CAS pe veniturile din chirii si arenda – impact in 2014
*Contributie la sanatate pentru veniturile din chirii din 2014

Sursa: finanteharghita.ro

(Visited 569 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.