Daily Archives: 18/12/2013

Bilantul simplificat: format si instructiuni completare

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime:  cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. In acest caz, ele intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind bilant simplificat si cont de profit si pierdere simplificat.

Costuri fixe si costuri variabile: cum le delimitam corect

Separatia costurilor in costuri fixe si variabile este cel mai des intalnita in cadrul sistemelor contabile si are o deosebita utilitate in urmarirea evolutiei costurilor.

Atentie! Vineri, 20 decembrie a.c. inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale

ANAF reaminteste contribuabililor ca vineri, 20 decembrie 2013, inclusiv, trebuie depuse la organul fiscal competent, dupa caz, urmatoarele formulare:

Modificari ale ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT)

ANAF informeaza ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789/16.12.2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si ministrului delegat pentru buget, nr. 2.007/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 246/2005, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2014.

Chitanta pentru operatiuni in valuta: model si completare

Chitanta pentru operatiuni in valuta (Cod 14-4-1/a) serveste ca:
– document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar;
– document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.

Chitanta fiscala: model si completare

Chitanta (Cod 14-4-1) serveste ca:
– document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
– document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.

Evaluarea angajatilor: feedback de 360 de grade

Conform art.17 din Codul muncii republicat, persoana selectata in vederea anagajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale aplicabile la nivelul angajatorului.