Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Potrivit art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Conform art. 27 alin. (1) din aceeasi lege, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. La art. 27 alin. (3) sunt prezentate categoriile de entitati pentru care exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic.

Potrivit prevederilor art. 37 din legea contabilitatii, pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

De asemenea, conform art. 36 alin. (3) din lege, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala.
O raportare similara urmeaza sa depuna si subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara s-a instituit obligativitatea pentru entitatile respective ca, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale. Pentru aceste entitati sunt cuprinse prevederi distincte referitoare la situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Prevederi distincte referitoare la situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale sunt cuprinse si pentru societatile ale caror valori mobilare au fost admise la tranzactionare in cursul anului 2013.

ProiectOrdin_19122013 este link-ul de unde puteti descarca proiectul de ordin.

Aspectele reglementate de proiectul de ordin

Prin proiectul de ordin se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013 si a raportarilor contabile anuale intocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2013, precum si la depunerea lor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Referitor la sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, potrivit Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, impozitul pe profit se aplica asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale.

Una dintre informatiile cuprinse in situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale, aferente exercitiului financiar 2013 se refera la impozitul pe profit. In aceste conditii este necesara introducerea unor prevederi referitoare la intocmirea de catre sediile permanente a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul proiect de ordin este structurat in prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc situatii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc raportari contabile anuale.

In ceea ce priveste situatiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezinta separat tipurile de situatii financiare anuale intocmite in functie de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.

O anexa distincta la proiectul de ordin este consacrata societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Acestea urmeaza sa intocmeasca atat situatii financiare anuale individuale in baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si raportari contabile anuale, in formatul prevazut prin proiectul de ordin.

(Visited 342 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one − 1 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.