Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real – info utile

Persoanele impuse pe baza de norme de venit au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.

*Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro*  

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei de venit estimat cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoit pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzatoare a declaratiei de venit estimat si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

(Visited 290 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.