Daily Archives: 07/01/2014

OMFP 2067/2013 – modificari ale reglementarilor contabile valabile in 2014

Ordinul nr. 2067/2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 6/07.01.2014.

Declaratiile 200, 201, 204 si 205 au fost modificate!

In Monitorul Oficial nr. 2/6.01.2014 a fost publicat Ordinul privind modificarea OPANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului si continului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr.571/2003 privind Cosul Fiscal.

Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2014) – program actualizat in 06.01.2014

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant, conform cu OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007, s-a actualizat in data de 06.01.2014, prin versiunea 1.2.2.

CAFR: Test acces la stagiu – februarie 2014

Camera Auditorilor Financiari din Romania organizeaza testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, in cursul lunii februarie 2014.

Cotele de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014

ANAF reaminteste ca, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776/12.12.2013, a fost publicata Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Potrivit prevederilor acestui act normativ, de la 1 ianuarie 2014, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de munca vor aplica cotele de contributii precizate mai jos.

Notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare: instructiuni de completare

Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art.156^3 alin.(11) si alin.(12) din Codul fiscal.

Borderou de primire a obiectelor in consignatie: formular si completare

Borderou de primire a obiectelor in consignatie

Borderou de primire a obiectelor in consignatie (Cod 14-6-14) serveste:
– la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie;
– ca document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare;
– document de inregistrare in contabilitate.

Model notificare (D097) privind aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative a fost instituita optiunea privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei.