ANAF: Vineri, 31 ianuarie, termen pentru unele obligatii fiscale

ANAF informeaza ca data de 31 ianuarie 2014 este ultima zi pentru urmatoarele obligatii declarative:

depunerea formularului 010 de catre persoanele juridice care in anul 2013 au fost platitoare de impozit pe profit si veniturile realizate nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 1121, pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau de catre persoanele juridice care in anul 2013 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozit pe profit, in urmatoarele situatii: venituri realizate au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro in cursul lunii decembrie 2013 (in acest caz se va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la 1 februarie 2013) sau au realizat venituri din consultanta in cursul lunii decembrie 2013 (in acest caz se datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul IV 2013).

depunerea declaratiei de mentiuni formular 010/070 de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care, conform art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, au obligatia declararii si platii trimestriale a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse in D112, dar opteaza pentru declararea si plata lunara a acestor obligatii sau pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna, de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care au obligatia declararii si platii lunare a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse in D112, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pentru declararea si plata trimestriala a acestor obligatii.

depunerea declaratiei de mentiuni formular 010 de catre persoanele impozabile care, in anul fiscal 2013, au avut obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat in cursul anului 2013 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pana la 100.000 de euro si care ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2013, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligatiei declarative trimestriale sau de catre persoanele impozabile care, in anul fiscal 2013, au avut obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat in cursul anului 2013 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligatiei declarative lunare;

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 010 – formular si instructiuni de completare
*Proiect de modificare a formularelor 010 si 030

depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre: persoanele fizice care incepand cu anul fiscal 2014 opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla care: in anul 2013 au fost impozitate la norma de venit, in anul 2013 au obtinut venituri din inchirieri impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli. Optiunea este obligatorie 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada de 2 ani daca nu se solicita revenirea la norma de venit/cota forfetara de cheltuieli in cazul veniturilor din inchirieri si din drepturi de proprietate intelectuala. Persoanele fizice care in anul 2013 au fost impozitate la norma de venit si au inregistrat un venit brut mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal 2014 sunt obligati pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre contribuabilii care solicita revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la incheierea perioadei de 2 ani consecutivi in care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 – 5 camere inclusiv, datorand un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 – 5 camere inclusiv, care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
* Formular 220: instructiuni de completare
* Inchirierea in scop turistic: obligatii fiscale
* Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real – info utile

depunerea formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”, de catre contribuabilii care opteaza pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

depunerea formularului 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” de catre persoanele fizice autorizate (inclusiv intreprinderile individuale si membrii intreprinderilor familiale), cele care desfasoara profesii libere, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, in vederea stabilirii obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale. Nu au obligatia depunerii formularului 600 contribuabilii al caror venit net realizat in anul 2013 sau valoarea lunara a normelor de venit, dupa caz, este sub nivelul minim de 35% din castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Persoanele fizice care nu se mai incadreaza in niciuna din situatiile mentionate mai sus sau se afla in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, sau sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, depun formularul 601 “Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, in vederea scoaterii din evidenta fiscala privind contributia de asigurari sociale.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat:
* Declaratia 600 – informatii utile

(Visited 471 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.