Daily Archives: 16/01/2014

Stat de salarii: formular word si instructiuni de completare

Statul de salarii serveste ca:
– document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate;
– document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pentru anul 2014 – precizari oficiale

Avand in vedere prevederile:
– Legii nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013;
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

Valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Decizie de impunere sanatate chirii (proiect de ordin)

In temeiul art.11 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

In temeiul art.296^22 si al art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art.228 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul:

Formularul 600: cine trebuie si cine nu trebuie sa-l depuna

Potrivit prevederilor art.296^21 alin.(1) lit. a) – e) din Titlului IX^2 „Contributii sociale obligatorii” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii:

Cursul de schimb valutar valabil pentru modificarea perioadei fiscale la TVA

ANAF informeaza contribuabilii, persoane impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA), care in anul 2013 au avut ca perioada fiscala trimestrul calendaristic si au realizat la 31 decembrie 2013 o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro ca, incepand cu luna ianuarie 2014, au obligatia de a utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica.