Daily Archives: 20/01/2014

CAFR: Cursuri pentru auditarea fondurilor europene

In baza Protocolului incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si Ministerul Fondurilor Europene (MFE), incepand cu 1 ianuarie 2014 auditarea fondurilor europene va putea fi realizată numai de catre auditorii financiari activi, persoane fizice si juridice, membri ai CAFR, care au urmat cursurile de specializare si perfectionare pentru fonduri europene, organizate de catre CAFR in colaborare cu MFE si au obtinut certificat de absolvire a cursurilor respective.

CECCAR: Facilitatea de a completa on-line raportul anual de activitate

In vederea asigurarii pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltata si implementata in acest scop o aplicatie care poate fi accesata prin internet, utilizand un browser web.

Formular 012: instructiuni de completare (OPANAF 3853/2013)

Formularul 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit” se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.

Definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2013: reguli de urmat

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care efectueaza declararea si plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2013 aplica urmatoarele reguli :
– depun formularul 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii acestora; termenul de declarare este si termen de plata.
– nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2013.
– definitiveaza impozitul pe profit aferent anului fiscal 2013 si depun formularul 101 ” Declaratie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2013 pana la data de 25 martie 2014. Plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2013 urmeaza sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

Renuntarea la optiunea de determinare a venitului net in sistem real

Au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, contribuabilii care obtin venituri din:
*activitati independente, impusi in anul 2013 pe baza de norme de venit,
*drepturi de proprietate intelectual , impusi în anul 2013 pe baza cotei forfetare de cheltuieli
*cedarea folosintei bunurilor, impusi in anul 2013 pe baza cotei forfetare de cheltuieli
*inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

Fiscul poate considera anumite tranzactii ca artificiale, daca se obtine avantaj fiscal fara profit

Fiscul poate considera anumite tranzactii ca fiind artificiale si sa nu le ia în considerare la calculul obligatiilor bugetare, daca acestea par sa nu corespunda practicilor comerciale rezonabile si produc avantaje fiscale fara risc comercial si generează profit nesemnificativ.