De la 1 iunie certificarea unor declaratii fiscale de catre consultanti ar putea deveni optionala (proiect de ordin)

Certificarea declaratiilor fiscale de catre consultanti fiscali ar putea fi optionala si nu obligatorie cum este in prezent, exceptie facand declaratiiile fiscale rectificative (exclusiv deconturile de TVA care se corecteaza, potrivit Codului fiscal, prin intermediul randurilor de regularizare din decontul de TVA), cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, se arata intr-un proiect de Ordonanta propus de Finante.

Ce propune proiectul de Ordonanta:

*reglementarea atragerii raspunderii solidare a consultantului fiscal care certifica cu rea credinta deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare si care conduc la rambursari nelegale. Aceasta masura este corelata si cu prevederile speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata.

*Se propune definirea sintagmei conflict de competenta avand in vedere unele situatii aparute in practica generate de apartenenta teritoriala a sursei impozabile. Propunerea are ca scop evitarea situatiilor in care se solicita solutionarea altor tipuri de conflicte decat cele privind strict competenta reglementata in Cod (ex. cele privind modul de delimitare a teritoriilor intre unitatile administrativ teritoriale).

*in scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii cu administratiile fiscale din Statele Membre UE conform Directivei 2011/16/UE, transpusa in Codul de procedura fiscala la Titlul VII1, se propune reglementarea urmatoarelor masuri:

– instituirea unei obligatii declarative in sarcina platitorilor de venit privind veniturile din munca, remuneratiile platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora, venituri de natura produselor de asigurari de viata, pensii, platite persoanele nerezidente. Acest formular trebuie sa cuprinda toate informatiile extinse necesare schimbului automat de informatii asa cum s-a stabilit la nivelul forurilor europene competente si urmeaza a se aproba prin ordin al presedintelui ANAF;

Se propune ca, ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana care exercita activitati specifice unor profesii reglementate (consultanta fiscala, audit financiar, etc.) documentul sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza. Aceasta masura confera organului fiscal posibilitateade a verifica faptul ca certificarea se face de catre o persoana care are dreptul de a-si exercita atributiile in conditiile legii.

Se propune a se clarifica conditia referitoare la achitarea obligatiilor fiscale in scopul reactivarii unui contribuabil declarat inactiv. Astfel, se propune a se preciza ca, pentru reactivare, contribuabilul nu trebuie sa inregistreze obligatii fiscale restante. Prin aceasta masura, contribuabilii inactivi, care insa indeplinesc conditiile de a beneficia de o esalonare in baza OUG nr. 29/2011, vor putea fi reactivati daca indeplinesc conditiile pentru aceasta, potrivit legii, intre care si aceea de a nu avea obligatii restante. Aceasta conditie este indeplinita in cazul in care contribuabilul este beneficiarul unei esalonari intrucat, pentru obligatiile restante, prin graficul de esalonare se stabilesc alte termene de plata. Masura are in vedere armonizarea prevederilor Codului de procedura fiscala cu cele ale OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, asigurandu-se astfel reactivarea in evidenta fiscala a contribuabililor care obtin o esalonare la plata si implicit, posibilitatea acestora de a-si continua activitatea.

In scopul indeplinirii obiectivului de eficientizare a activitatilor de administrare a creantelor fiscale, se propune un alt concept in ceea ce priveste certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal. in acest sens se propune:

– certificarea declaratiilor fiscale depuse de contribuabili la organul fiscal sa fie optionala si nu obligatorie cum este in prezent. Certificarea declaratiilor fiscale trebuie efectuata de catre un consultant fiscal care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 71/2001 si care este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala. Aceasta prevedere este in concordanta cu regulile stabilite de OG nr. 71/2001 conform carora activitatea de consultanta fiscala, incluzand si certificarea, poate fi desfasurata numai de consultantii fiscali activi;

– cu toate acestea, se propune ca certificarea sa fie obligatorie in ceea ce priveste declaratiiile fiscale rectificative (exclusiv deconturile de TVA care se corecteaza, potrivit Codului fiscal, prin intermediul randurilor de regularizare din decontul de TVA), pentru contribuabili, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, in situatia in care suma corectata este semnificativa (peste 10%, dar nu mai putin de 10.000 lei). Obligativitatea certificarii acestei categorii de declaratii are ca fundament prevederile art. 82 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, potrivit carora contribuabilul trebuie sa declare corect obligatiile fiscale datorate. Pe de alta parte, art. 84 din acelasi act normativ, prevede dreptul contribuabililor de a corecta declaratiile fiscale depuse la organul fiscal in situatia in care constata erori in declaratia initiala.

Or, in situatia in care corectiile sunt semnificative (s-a apreciat ca nivelul este semnificativ daca acesta este de 10% dar nu mai putin de 10.000 lei, raportat la suma declarata in declaratia initiala sau, cu alte cuvinte, in prima declaratie in care s-a individualizat creanta fiscala corectata), se poate sustine ca aceasta corectie afecteaza ordinea publica, facand necesara instituirea unor reguli prin care sa se ocroteasca interesele generale ale societatii, in acest caz reprezentate de plata corecta a impozitelor si taxelor si, in plus, care sa raspunda imperativului reglementat de art. 56 din Constitutia Romaniei.

Pentru a raspunde acestor imperative, este necesar ca declaratia rectificativa (de corectie) sa fie supusa validarii de catre un specialist in fiscalitate independent, cu care contribuabilul incheie un contract pentru prestarea serviciului de certificare. in plus, o asemenea masura este menita sa sprijine si contribuabilul prin faptul ca poate fi evitata suportarea de catre acesta a sanctiunilor pentru nedeclararea si neplata corecta a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat.

Totodata, o asemenea masura are rolul si de a evita abuzul in ceea ce priveste exercitarea dreptului de a corecta o declaratie fiscala, prin utilizarea acestuia in scopul crearii unor avantaje de natura fiscala (ex.: evitarea sau oprirea executarii silite, obtinerea unui certificat de atestare fiscala fara obligatii, etc,);

Sanctiunea pentru depunerea declaratiilor rectificative necertificate: penalitate de 2% din diferenta de suma dar nu mai putin de 200 lei. Penalitatea se anuleaza daca certificarea se realizeaza ulterior depunerii declaratiei fiscale, dar nu mai tarziu de inceperea unei inspectii fiscale. Masura se impune a fi reglementata prin ordonanta avand in vedere abrogarea alin. (5) al art. 83 incepand cu 1 ianuarie 2014, data la care expira si suspendarea aplicarii acestui alineat.

Totodata, avand in vedere noul concept propus cu privire la obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale (certificarea declaratiilor rectificative) se propune ca aplicarea masurii sa se faca cu 1 iunie 2014 pentru a da posibilitatea contribuabililor de a-si reanaliza declaratiile fiscale aferente perioadelor fiscale anterioare (pentru care nu s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare) si de a le corecta fara indeplinirea procedurii de certificare.

Contabun.ro a mai publicat si:
*ANAF: Consultantii fiscali vor certifica declaratiile anuale de impozit pe profit
*Consultantii fiscali vor certifica declaratiile anuale de impozit pe profit
*Consultantii fiscali care vor sa efectueze expertize fiscale judiciare in 2014 trebuie sa anunte acest lucru

sursa: hotnews.ro

(Visited 413 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six + 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.