Declaratia 392 B: cine o depune si cum se completeaza (OPANAF 93/2014)

Formularul 392 B “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Formularul 392 B “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare.

Formularul “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se depune, in format electronic, astfel:
‐la registratura organului fiscal competent;
‐la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare:
‐un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
‐un exemplar se pastreazade catre persoana impozabila.

Formatul electronic al formularului “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se obtine prin folosirea programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site‐ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile neinregistrate in scopuri de TVA”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza prin inscrierea codului de identificare fiscala al persoanei impozabile.
Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, Prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupacaz, al persoanei impozabile).

Sectiunea “Date de identificare a imputernicitului”

Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza printr‐un imputernicit desemnat in conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

“Denumire/Nume, Prenume” ‐ se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost imputernicita de persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA.

“Cod de identificare fiscala” ‐ se inscrie codul de identificare fiscala al persoanei imputernicite.

“Domiciliul fiscal” ‐ se inscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului desemnat.

“Nr. act imputernicire” si “Data” ‐ se inscriu datele privind numarul si data actului de imputernicire.

Sectiunea “Cifra de afaceri”

Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioarasumei de 220.000 lei.

Sectiunea “Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:”

Randul 1 ‐ coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 ‐ coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.

Sectiunea “Achizitii de la:”

Randul 1 ‐ coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 1 ‐coloana “TVA” se completeazacu valoarea TVA inscrisain “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 ‐ coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 ‐coloana “TVA” nu se completeaza.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 392 A: cine o depune, instructiuni de completare (OPANAF 93/2014)
*Declaratia 392: programul pentru anul de raportare 2013 a fost publicat in 24.01.2014
*Se modifica D392 A, D392 B si D393 (proiect de ordin)
*Declaratia 392 – informatii utile

(Visited 1,594 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.