Declaratia 112 pentru anul 2014: cine trebuie sa o depuna

Declaratia 112 se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit.e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit.a) si b), de catre entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) din aceeasi lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

In situatia persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) si i) din Codul fiscal, pentru care platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a contributiilor sociale, declararea se face de catre platitorul de venit, in conformitate cu art. 296^19 alin. (2) din aceeasi lege.

Declaratia 112 se completeaza si de contribuabilii prevazuti la art. 296^19 alin. (1^9) si (1^10) din Codul fiscal, care au obligatia sa depuna declaratia si sa achite contributiile sociale ale angajatorului si pe cele individuale, potrivit legii, precum si de persoanele fizice care, potrivit art. 296^19 alin. (1^13) din aceeasi lege, au obligatia achitarii contributiilor sociale individuale.

I. Depunerea declaratiei:
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalaa persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata cuprinse in anexa nr. 2 – Nomenclatorul “Creante fiscale” la ordin.

Termenul de depunere a declaratiei

Declaratia se depune:
*trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de angajatorii si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art. 58 alin. (2) din Codul fiscal si nu au optat pentru depunerea lunara a declaratiei,
*lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare – de ceilalti angajatori si entitati asimilate angajatorului, precum si de persoanele prevazute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) si (1^13) din Codul fiscal.

Atentie! Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru, potrivit art. 296^19 alin. (1^2) din Codul fiscal.

Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2), in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupaincheierea trimestrului sase depunanumai declaratia pentru luna a treia.

Organul fiscal competent:

Organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Modul de depunere:
1. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform legii.

Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

2. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa nr.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.1
*Declaratia 112 pentru anul 2014: cum se completeaza Anexa 1.2
*Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 (oficial)
*Declaratia 112 a fost modificata in 23 ianuarie 2014
*Declaratia 112: programul s-a actualizat in 31.01.2014

(Visited 1,816 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.