Prevederi fiscale 2014 pentru calculul impozitelor si contributiilor

Prevederi fiscale aplicabile in 2014 in legatura cu calculul impozitelor si contributiilor, respectiv pentru intocmirea/depunerea raportarilor sau situatiilor cu incidenta fiscala:

1.Ca urmare a incetarii suspendarii prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, incepand cu 1 ianuarie 2014 este obligatorie certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, respectiv a formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea. Declaratia privind impozitul pe profit are termen de depunere 25 martie 2014 (Legea nr. 162/2012).

Contabun.ro a mai publicat si:
*Declaratia 101: programul s-a actualizat in 24.01.2014
*Definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2013: reguli de urmat
*Declararea si plata impozitului pe profit aferent anului 2013 (oficial ANAF)
*ANAF: Consultantii fiscali vor certifica declaratiile anuale de impozit pe profit
*Impozitul pe profit – modificari incepand cu 1 ianuarie 2014

2.In anul 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este:
-incepand cu data de 1 ianuarie 2014: 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014;
-incepand cu data de 1 iulie 2014: 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014. (HG nr. 871/ 2013)

Acesta se utilizeaza in relatia cu organele fiscale, printre altele, la stabilirea nivelului minim al contributiei individuale de asigurari de sanatate pentru persoanele fizice autorizate, persoanele titulare de intreprinderi individuale, membri ai intreprinderilor familiale sau persoanelor care exercita profesii libere, daca singurul venit pe care il realizeaza este cel din activitatea independenta, respectiv 5,5% din salariul minim brut pe tara (47 lei/luna pana in iunie 2014 inclusiv, 50 lei / luna incepand din iulie 2014 inclusiv).

Contabun.ro a mai publicat si:
*Cotele de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014
*Lista contributiilor sociale in 2014 – oficial
*Contributii sociale obligatorii 2014 – ghid ANAF

3.Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei (art. 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013).

Astfel, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de stat (pensii) pentru persoanele fizice autorizate, persoanele titulare de intreprinderi individuale, membri ai intreprinderilor familiale sau persoanelor care exercita profesii libere este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (804 lei) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig; contribuabilii al caror venit net este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.

4.Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2013, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, in vederea intocmirii situatiilor financiare ale anului 2013 de catre toate entitatile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt publicate pe pagina de internet a MFP la adresa www.finantepublice.ro/ sectiunea Informatii fiscale si bilanturi- reglementari contabile-cursurile pietei valutare.

Pentru determinarea echivalentului in euro a plafonului de 65.000 euro prevazut pentru microintreprinderi se va folosi cursul de schimb de la inchiderea exercitiului financiar precedent, respectiv acela si curs ca cel pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2013, de 4,4847 lei/euro.

5.Conform art. 218 din Codul fiscal, modificat prin OUG 102 / 2013, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la Titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (in 2014, cursul publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 286/1 din 2 octombrie 2013, valabil la 1 octombrie 2013 era 4,4485 lei/euro).

Prin exceptie, daca acest curs valutar este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.

Astfel, intrucat cursul euro la data 1 octombrie 2013 a fost 4,4485 lei/euro, fiind mai scazut fata de anul 2013 cu 7,38 bani, in anul 2014 acciza va fi calculata la un curs de 4,7380 lei/euro, adica 4,5223 (curs 1 octombrie 2012) x 104,77% (media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie a anului 2013).

6.Potrivit art.5 alin.(2) din OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, valoarea in lei a timbrului se determina pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv 4,4485 lei/euro.

7.Reamintim, de asemenea, ca, incepand cu data de 01.07.2013, valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost modificata de la 1.800 lei la 2.500 lei, iar H.G. nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost abrogata prin H.G. nr. 276/2013.

Sursa: Finante Brasov

(Visited 369 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.