Daily Archives: 07/02/2014

Raportari contabile la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost publicat in 06.02.2014

Pdf-ul inteligent pentru generarea S1004 – Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2013 a fost publicat pe site-ul ANAF in data de 06.02.2014.

Bilant la 31.12.2013: pdf-ul inteligent a fost publicat in 06.02.2014

Pdf-ul intelifent la care este atasat fisierul zip. pentru generearea S1002-S1003-S1005 situatii financiare anuale la 31 decembrie 2013 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2013 a fost publicat pe site-ul ANAF in data de 06.02.2014.

Raportare privind indicatorii economico-financiari: pdf inteligent publicat in 21.01.2014

Pdf-ul inteligent pentru generarea S1001 – Raportare privind indicatorii economico-financiari, conform OMFP nr. 41/ 14.01.2014, a fost actualizat in data de 21.01.2014, cu versiunea 6.0.1.

Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV_2014) – program actualizat in 06.02.2014

Aplicatia pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant, conform cu OMFP nr.246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si OMEF nr.1294/2007, s-a actualizat din nou in data de 06.02.2014, prin versiunea 1.2.8.

Au fost modificate unele formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87/04.02.2014, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Depunerea situatiilor financiare – informatii oficiale ANAF

Depunerea situatiilor financiare: ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Principalele modificari in domeniul TVA incepand cu 1 ianuarie 2014

Sistemul TVA la incasare a devenit optional de la 1 ianuarie 2014 (Ordonanta de Urgenta nr. 111/2013).

28 februarie 2014, termen pentru unele obligatii declarative

ANAF informeaza ca, pana marti, 28 februarie 2014, trebuie depuse urmatoarele documente declarative :