Impozitul pe veniturile microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2014 (oficial ANAF)

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la 31 decembrie a anului fiscal precedent:
1.realizeaza venituri, altele decat cele de la art. 112.2 alin. (6) CF;
2.realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
3.a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;
4.capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autorittile locale;
5.nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Nu platesc impozit pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice care:

a) desfasoara activitati in domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, etc.);
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital (cu exceptia persoanelor juridice care desfasoar activitati de intermediere in aceste domenii: brokerii si agentii de asigurare)
c)desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc; [ art. 112.2 alin. (6) CF]

Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor. ( pct.1 din HG44/2004)

Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112.7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar. ( pct.4 din HG44/2004)

OBS.
1. Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat. ( art. 112.4 CF)

2. Persoanele juridice romane pentru care perioada de inactivitate temporara /nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului aplica sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pentru anul respectiv, incepand cu trimestrul in care inceteaza perioada de inactivitate temporara /nedesfasurare a activitatii. (pct. 5 prima teza din HG nr. 44/2004)

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR ESTE OBLIGATORIU

I. INTRAREA IN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROINTREPRINDERILOR SE REALIZEAZA ASTFEL:
1. La inceputul anului: in cazul indeplinirii conditiilor cumulative de la art. 112.1 la 31 decembrie a anului precedent, prin depunerea declaratiei de mentiuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal, daca este cazul, pana la 31 ianuarie al anului in curs.

2. La infiintare:

O persoana juridica romana care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditia prevazuta la art. 112 .1 lit. d) ( capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale) este indeplinit la data inregistrarii la registrul comertului. [art. 1122 alin. (4) CF]

Exceptie:
Persoana juridica roman nou-infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social reprezentand cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro poate opta sa aplice prevederile titlului II (impozit pe profit). Optiunea este definitiva , cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta persoanei juridice respective.[art. 1122 alin. (4), (41) si (42) CF]

II. IESIREA DIN SISTEMUL DE IMPUNERE A MICROINTREPRINDERILOR

REGULA:
In cazul in care in cursul anului fiscal una dintre conditiile de la art. 112.1 nu mai este indepliniat , microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare, iar incepand cu anul fiscal urmator microintreprinderea devine platitoare de impozit pe profit. [art. 112.2 alin. (5) si art. 112.8 alin. (3) CF]

EXCETII:
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre cele 2 limite, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv. (art. 112.6 din Codul fiscal )

Se va depune declaratia de mentiuni 010 pentru modificarea vectorului fiscal in termen de 30 de zile de la data depasirii oricarei dintre cele 2 limite. (pct.11 din HG nr.44/2004)

Cota de impozitare pe veniturile microintrepriderilor este de 3% aplicat asupra veniturilor din orice sursa din care se scad:
a)veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b)veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c)veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale
d)veniturile din subventii;
e)veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f)veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g)veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
h)veniturile din diferente de curs valutar;
i)veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferita de cel la care au fost inregistrate initial;
j)valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabil se adauga urmatoarele:
a)valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;
b)in trimestrul IV, diferenta favorabil dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initiala si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului. (art. 112.7 din Codul fiscal)

Plata impozitului si depunerea declaratiei (D100) se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. (art. 112.9 din Codul fiscal)

Contabun.ro a mai publicat si:
*Tabel comparativ: impozitul pe veniturile microintreprinderilor (oug nr.102/2013)
*Codul Fiscal 2014: impozitul pe profit si pe venitul microintreprinderilor
*Microintreprinderi: schimbari majore propuse intr-o noua modificare a Codului Fiscal
*Microintreprinderi 2013 – declaratia 100
Sursa: Finante Brasov

(Visited 1,155 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine × = 36

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.