Daily Archives: 12/02/2014

Formularul 650 – Decizia de impunere pentru stabilirea CASS la veniturile din chirii – a fost aprobat (OPANAF 117/2014)

Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor – formular 650 – a fost aprobat de catre ANAF prin Ordinul nr. 117/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103, din 11 februarie 2014.

Declaratia 112: pdf inteligent actualizat in 11.02.2014

PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, conform Ordinului comun al ministrului finantelor publice nr.1977/ 09.12.2013, ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.2757/ 23.12.2013 si al ministrului sanatatii nr.1580/ 23.12.2013, a fost actualizat in data de 11.02.2014.

Raportare privind indicatorii economico-financiari: pdf inteligent actualizat in 11.02.2014

Pdf-ul inteligent pentru generarea S1001 – Raportare privind indicatorii economico-financiari, conform OMFP nr. 41/ 14.01.2014, a fost actualizat in data de 11.02.2014.

Declaratia rectificativa 710: pdf inteligent actualizat in 11.02.2014

PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei rectificative 710, conform OPANAF 123/ 29.01.2014, a fost actualizat in data de 11.02.2014.

Declaratia 100: pdf inteligent actualizat in 11.02.2014

PDF-ul inteligent pentru generarea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat, conform OPANAF nr.123/29.01.2014, a fost actualizat in data de 11.02.2014.

Modificari CPP cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara

CECCAR Bihor pune la dispozitie un tabel cuprinzand modificarile CPP cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara, tabel ce prezinta in opozitie prevederile anterioare ale CPP cu cele in vigoare.

Modificari-CPP este link-ul de unde puteti descarca tabelul.

Formularele 100 si 120 au fost modificate

Formularele 100 si 120: in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.87/04.02.2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.123/2014 pentru modificarea Ordinului nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA (proiect normativ)

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA: pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Legislatie/ Transparenta decizionala, a fost publicat si poate fi consultat Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Vezi aici ce documente trebuie sa insoteasca situatiile financiare anuale!

Depunerea situatiilor financiare: ANAF aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Formularul 030: instructiuni de completare (OMFP 35/2014)

Declaratia 030: Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice straine, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice straine, altele decat persoanele fizice straine care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate sau exercita profesii libere.